LESSON SIX — 6′ ıncı İNGİLİZCE DERS

A life, many lives.

e layf, men’i layvs

Bir hayat, birçok hayatlar
A wolf, seven wolves.

e uolf, seven uolvs

Bir kurt, yedi kurt.
One knife, eight knives.

uan-nayf, eyt nayvs

Bir bıçak, sekiz bıçak.

KURAL 7. — (f) veya (fe) ile biten ekseri isimle­rin çoğulu (ves) şeklini alır.

life (layf) hayat.nine (nayn) dolcuz.
both (bodh) ikisi de.ox (oks) öküz.
child (çayld) çocuk.page (peye) sayfa.
chain (çân) zincir.pretty (pri’ti) güzel.
every (ev’ri) her, beher.seven (sevin) yedi.
eight (eyt) sekiz.ten (ten) on.
foot (fut) ayak.tongue (tang) dil.
his (his) onun (erkek).tooth (tûdh) diş.
her (hör) onun (kadın).there is (dher is) var (tekil).
lsnife (nayf) bıçak.there are fdher ar) var (çoğul).
man (man) adam, erkek.very (veri) pek, çok.
woman (ğu’man) kadın.wolf (ğuolf) kurt.
name (neym) ad, isim.mouse (maus) fare.
My knife is small.Bıçağım küçüktür.
Your knives are big.Bıçaklarınız büyüktürler.
There are seven daysBir haftada yedi gün vardır.
in a week.
Every hand has fiveHer elin beş parmağı var.
fingers.
My uncle has twoAmcamın iki kızı vardır.
daughters
Bath are very pretty.ikisi de çok güzeldirler.
His sister is very nice.Onun kız kardeşi çok.
güzeldir.
Her name is Selma.Onun ismi Selmadır.
She has many goodO birçok iyi dostlara
friends.maliktir.

DİKKAT : Bellenmesi gereken en önemli kuralsız çoğullar şunlardır:

A man, eight men.

e man, eyt men

Bir erkek, sekiz erkek.
A woman, eight women.

e ğu’man, eyt ui’men

Bir kadın, sekiz kadın.
A foot, two feet, e fut, tu fitBir ayak, iki ayak.
A tooth, two teeth.

e tudh, tu tidh

Bir diş, iki diş.
A child, nine children.

e çayld, nayn çil’drln

Bir çocuk, dokuz çocuk.
An ox, ten oxen.

an oks, ten oksin

Bir öküz, on öküz.
A mouse, ten mice.

e maus, ten mays

Bir fare, on fare.
EGZERSİZ 9 — Aşağıdaki kelime ve cümleleri te­kil (müfret) haline koyunuz.

The animals.— The oxen.— The wolves.— The children.— The feet.— The teeth.— Eight women and three men.— The dogs are wise.— The ladies are pretty.— The flowers are white.— The boxes are small.— The books are black.— The doors are large.

EGZERSİZ 10 — Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çeviriniz.

Kız kardeşim güzeldir.Arif’in iki çocuğu vardır.
Bu kadın annemdir.İkisi de kızdır.
Bu memleket küçüktür.Onun (Arif) in bir yazı
Bu kitabın rengi nedir?kalemi var.
Okulun yolu.Onun (Selma)nm üç saati
Bu kadınlar iyi dirler.var.

Bir dersi iyice öğrendiğinize kanaat getirmeden, yeni bir derse geçmeyiniz.

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-six-6-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.