LESSON SEVEN — 7′ nci İNGİLİZCE DERS

I (ay) benIt (it) o (hayvan ve eşya)
You (yu) senWe (ui) biz
He (hi) o (erkek)You (yu) siz
She (şi) o (kadm)They (dhey) onlar

DİKKAT : İngilizcede (sen) kullanılmaz; daima (siz) anlamına olan “you” kullanılır. Tekil birinci şahıs olan “I” daima majüskül yazılır.

To have (tu hev) malik olmak

I have(ay hev)benim var
You have(yu hev)senin var
He, she, it has(hi, şi, it hez)onun var
We have(ui hev)bizim var
You have(yu hev)sizin var
They have(dhey hev)onların var
I have not(ay hev not)benim yok
You have not(yu hev not)senin yok
He, she, it has not(hi, şi, it hez not)onun yok
We have not(ui hev not)bizim yok
You have not(yu hev not)sizin yok
They have not(dhey bev not)onların yok
You have not a coat.Sizin ceketiniz yok.
yu hev not e kot
He has two brothersOnun (erk.J iki birader ve
ahd five sisters.beş kız kardeşi var.
hi hez tu bra’dhirs end fayv sis’tirs
She has a good idea.Onun (kad.) iyibir fikri var.
şi hez e gud ay’dia
Whe have a very niceBizim çok güzel bir
dog.köpeğimiz var.
ui hev e ve’ri nays dog
You have a yellow pen.Sizin sarı bir kaleminiz var.
yu he e ye’lo pen
She has not a blue hat.Onun (kad.) mavi şaplcasj
şi hez not e blu hetyok.
They have not a son.Onların oğulları yok.
dhey hev not e san

DİKKAT : İngilizcede soru şekli; fiil, zamirin önüne getirilerek yapılır.

You have a coat.Sizin bir ceketiniz var.
yu hev e kot
Have you a coat?Ceketiniz var mı?
hev yu e kot
Has she a watch?Onun (kad.) saati var mı?
hez si e uoç
Have you an idea?Bir fikriniz var mı?
hev yu an ay’dia
any (eni) biraz, hiç, her.eleven (ilev’ın) on bir.
but (bat) fakat.hat (het) şapka.
cheek (çîk) yanak.home (hom) aile yuvası, ev.
coat (kot) ceket.husband (haz’bınd) koca, eş.
cousin (ka’zın) amca (dayı,idea (ay’dia) fikir.
hala veya teyze) çocuğu.lip (lip) dudak.
eaclı (iç) her biri.money (mani) para.
trousers (trau’zırs) pantolon.shoe (şû) ayakkabı.
nephew (ni’fyu) yeğen (erkek), sir (sör) bay, bey.
niece (nîs) yeğen (kadın).stocking (stok’ing) çorap.
no (no) hayır, yok.tie (tay) kravat.
not (not) değil.twelve (tu’elv) on iki.
pair (per) çift.wife (u’ayf) karı, eş.
parents (per’ıntz) ana baba.yes (yes) evet.
shiı-t (şört) gömlek.
He has a wife and sheOnun bir karısı ve onun
has a husband.bir kocası var.
We have many shirtsBizim birçok gömleğimiz ve
and stockings.çoraplarımız var.
You have your parents.Sizin ana babanız var.
They have many pairsOnların birçok çift ayak­
of shoes.kabıları var.
Every man has two lipsHer insanda iki dudak fa­
but one mouth.kat bir ağız vardır.
He has not a pencilOnun kalemi yok fakat bir
but a book.kitabı (var)
I have not a watch.Benim saatim yok.
She has not an orange.Onun portakalı yok.
We have not a nephew.Bizim yeğenimiz (erk.) yok.
You have not a niece.Sizin yeğeniniz (kad.) yok.
They have not a cousin.Onlann teyzezadeleri yok.

 

KONUŞMA:

Have you a pen?Sizin bir yazı kaleminiz var mı?
  
Yes, I have one.Evet, bir (tane) var.
Has he a son?Onun bir oğlu var mı?
Have you any money?Hiç paranız var mı?
No, I have not.Hayır, bende yok.

 

EGZERSİZ 11 — Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız:,

Man has… hands. — There are five… in a hand. — Each hand… five fingers. — My father has a brother,’ he is my… — Your mother has a sister, she is your… —i We have bread and they… butter. — You have tea and she… coffee. — She… two red cheeks. — He… four1 pairs of shoes and twelve stockings. — Men have… two heads. — Each child… parents. — I have… eleven hats, but I… three. — I,., an idea.

Bugün dersinize çalıştınız ve egzersizlerinizi bitir­diniz ise, geçmiş dersleri bir daha gözden geçirmekte yarar vardır.

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-seven-7-nci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.