Dünyada İngilizce konuşan sayısı

Dünyada İngilizce konuşan sayısı ve ülkelerin sıralaması

Yapılan araştırmalar sonucunda dünyada 840 milyon kişi İngilizce dilini konuşmaktadır. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %11 ‘ine denk gelmektedir. İngilizce dilini konuşan sayısı 840 milyon olsa da dünya nüfusunun %4,3’ü yani 340 milyon kişi birincil dil olarak konuşmaktadır. İkincil dil olarak konuşanların dünya nüfusuna oranı ise yaklaşık %6,5 yani 505 milyondur.

İngilizce dilini konuşan ülkelerin sıralaması

Amerika Birleşik Devletleri – 268 Milyon Kişi

Dünyanın en çok İngilizce konuşan ülkeler sıralamasında Amerika ilk sırada yer almaktadır. 268 Milyon kişiden 225 milyonu birinci dil olarak konuşurken 43 milyon kişi ikinci dil olarak konuşmaktadır.

Hindistan – 125 Milyon Kişi

Şimdilik Çin’den sonra dünyanın en kalabalık 2. ülkesi olan Hindistan İngilizce konuşan ülkelerde de ikinci sırada yer almaktadır. Ancak Hindistan’da İngilizce konuşanlar ikincil dil olarak konuşmaktadır. Hindistan’da birincil dil olarak konuşanların sayısı 226 bin kişidir. Geri kalanı ikincil dil olarak kullanmaktadır.

Pakistan – 94 Milyon Kişi

İngilizce, Pakistan’da Urduca ile birlikte resmi dilidir. Pakistan’da resmi dil olsa da birincil dil olarak İngilizce neredeyse kim kimse tarafından konuşulmamaktadır. Pakistan’ın nüfusunun %49’u ikincil dil olarak konuşmaktadır.

Filipinler – 90 Milyon Kişi

Filipinlerin resmi dilleri Filipince ve İngilizcedir. Birincil dil olarak konuşanların sayısı 37 bindir. İkincil dil olarak konuşanlar ise ülke nüfusunun %92’sine denk gelmektedir.

Nijerya – 79-100 Milyon Kişi

İngilizce Nijerya’nın resmi dilidir. Bu ülkede İngilizce konuşanlar ise 79 milyon ile 100 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir.

İngiltere – 57 Milyon Kişi

İngiltere, İngilizcenin ana vatanı olsa da nüfusu dolayısıyla en fazla İngilizce konuşan ülkeler sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. İngiltere’nin %98 ‘i İngilizce konuşmaktadır.

En iyi derecede İngilizce yeterliliğe sahip ülkelerin sıralaması

Buradaki sıralama nüfus bazlı olmayıp İngilizce yeterliliğe göre sıralamış ana dili İngilizce olanlar hariç bırakılmıştır.

Hollanda – 15 milyon kişi

Danimarka – 4.8 milyon kişi

İsveç – 8.2 milyon kişi

Norveç – 4.5 milyon kişi

Finlandiya – 3.8 milyon kişi