LESSON FIVE — 5 inci İNGİLİZCE DERS

A family, many families.

e femlli men’i fem’iliz

Bir aile, bir çok aileler.
A lady, many ladies.

e leydi men’i leydiz

Bir bayan, bir çok bayanlar

KURAL 4. — Sessiz bir harften sonra, (y) ile biten isimlerin çoğulu (iesl olur, (y) ’i kalkar.

family (fem’ili) aile.four (för) dört.
lady (le’di) hanım, bayan.five (fayv) beş.
baby (be’bi) bebe, bebek.six (silcs) altı.
body (bodi) vücut.your (yurt) sizin, senin.
animal (eni’mal) hayvan.way (uey) yol; tarz.
country (kan’tri) memleket, yurt.key (ki) anahtar.
star (star) yıldız.play (pley) oyun.
box (books) kutu.week (uik) hafta.
day (dey) gün.fish (fiş) balık.
story (sto’ri) hikâye.brush (braş) fırça.
coopy (kopi) kopya.ali (ol) hepsi, bütün.
watch (u’oç) saat.in (in) de, da, incinde.
One baby, all the babies.Bir bebek, bütün bebekler.
A copy, four copies.Bir kopya dört kopya.
A story, many stories.Bir hikâye, birçok hikâyeler.
A bady, four bodies.Bir vücut, dört vücut.

KURAL 5. — Sesli bir harften sonra, fy) ile biten isimlerin çoğulu sadece bir (s) eklemekle olur.

One day, five days.Bir gün, beş gün.
One play, all the plays.Bir oyun, bütün oyunlar
A way, many ways.Bir yol, birçok yollar
One boy, five boys.Bir erkek çocuk, beş erkek çocuk.
A key, all the keys.Bir anahtar, bütün anahtarlar.

KURAL 6. — (x), (ch) ve (sh) ile biten isimlerin çoğulu (es) eklemekle olur.

One box, six boxes.Bir kutu, altı kutu,
A match, all the matches.Bir kibrit, bütün kibritler
A watch, six watches.Bir saat, altı saat.
A fish, all the fishes.Bir balık, bütün balıklar.

EGZERSİZ 7 — Aşağıdaki kelimeleri çoğul hali­ne koyunuz. (“A” yerine “two” koyunuz).

A familyA keyA fish‘A brush
A doorA boxA matchAn apple
A countryAn eggA noseA bird
A babyA friendA watchA book

EGZERSİZ 8 — Aşağıdaki kelimeleri çoğul haline koyunuz.

The watch is small.— The fish is in the sea.— My uncle’s daughter is ill.— This window is closed.— This king is bad.— Your eye is blue,— Your friend is wise.— My prother’s ear is large.— Your cat is nice,

Öğrenilen yeni bir dil, geniş ufuklara açılan bir penceredir.

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-five-5-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.