İngilizce Zarflar Konu Anlatımı

  ingilizce zarflar – adverbs konusunu anlatacağız yazıda yer – zaman, miktar zarfları örnek Türkçe ingilizce örnek cümle kalıpları belirtilmektedir.

 

 

 

 

 


Bu yazımızda, ingilizce zarflar – adverbs konusunu göreceğiz. İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile anlatmaya çalışacağız.

İngilizcede sıfatlar, isimlerle ve zamirlerle bağlantılı yapılardır. Sıfatlar, genellikle insanlar hakkında ya da nesnler hakkında biz birşeyler anlatırlar.

ingilizcede sıfatlar isimlerden önce ya da be, seem, look gibi fiillerden sonra kullanılırlar.

Zarflar ise, bir şeylerin ‘nasıl ve ne şekilde’ gerçekleştiğini anlatır. Zarflar genellikle -ly eki ile sonlanırlar.

Örnek İngilizce Türkçe Cümleler

It’s an easy language.
O kolay bir dil.

Bu örnek cümlede görüleceği gibi, ‘easy’ sıfatı, bir isimden önce gelmiş ve o ismi ‘kolaylık’ yönünden nitelemiştir.

You can learn this language easily.
Sen bu dili kolayca öğrenebilirsin.

Bu örnek cümlede ise, dilin ne şekilde öğrenileceği anlatılmıştır. Yani ‘easily’ burada zarfdır.

The music is slow
Müzik yavaş. (Sıfat)
The pianist is playing slowly.
Piyanist yavaşça çalıyor. (Zarf)
Joe looked hungry
Joe aç görünüyor. (Sıfat)
Joe ate hungrily
Joe çok acıkmış gibi yemek yedi. (Zarf)
This is a slow train.- It stops everywhere.
Bu yavaş bir tren. Heryerde duruyor. (Zarf)
You walked away quickly.
Hızlıca uzaklaştın. (Zarf)
You have cooked the meat beautifully.
Eti çok güzel pişirmişsin.(Zarf)
I sing very badly.
Ben çok kötü şarkı söylüyorum. (Zarf)
Could you talk more quietly, please?
Daha yavaşça konuşurmusun lütfen? (Zarf)

Yukarıdaki örneklerle, ingilizcede zarf ve sıfat arasındaki farkı, her ikisinin de cümle içinde nasıl kullanıldıklarını öğrenmiş olduk.

Zarflara -ly Eki Nasıl Getirilir -ly Eki Alma Kuralları

Genellikle sıfatlara -ly getirilir ve zarf yapılırlar:

quick – quickly
real – really
complete – completely

-y ile biten sıfatlarda, -y düşer ve -ily getirilir ve zarf yapılmış olur:
easy – easily
happy – happily

-ble ile biten sıfatlarda, -e düşer, -y getirilir.
possible – possibly

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

wrong – wrongly
final – finally
sincere – sincerely
loud – loudly
thirsty – thirstily
probable – probably
usual – usually
nice – nicely
wonderful – wonderfully

Yer – Zaman Zarfları

İngilizcede bazı zarflar, size, bir şeylerin nerede ya da ne zaman olduğunu anlatır:

Örneğin:

I am going away tomorrow.
We ran downhill.
The accident happened there.

Miktar Zarfları

Bunun yanında bazı zarflar da miktar bakımından bilgi verir: much, a lot, a bit

Örneğin

We don’t go out much.
I watch TV a lot.
I play the guitar a bit.
He sings a little.

Burada dikkat ederseniz, ‘nerede, ne zaman, nasıl ya da ne kadar’ sorularına cevaplar veren zarflar, cümlenin sonunda yer almaktadırlar.

She speaks English well.
O iyi İngilizce konuşur.
They make very good bread here.
Onlar burada çok iyi ekmek yaparlar.
I bought a lot of clothes yesterday.
Dün çok fazla elbise satın aldım.
We didn’t enjoy holiday much.
Tatilden çok fazla hoşlanmadık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.