İngilizce Karşılaştırma Zarfları

  Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle öğreneceğiz.

 

 

 

 

 


İngilizcede zarflar (adverbs) kullanılarak karşılaştırma yaparken, genellikle şu yapı kullanılır: more + adverb (…than)

Örnek cümlelere bakalım:

Can you speak more quietly, please?
Lütfen daha sessiz konuşabilir misin?
Ahmet writes more clearly than Veli.
Ahmet Veli’den daha anlaşılır yazar.
I’m working more slowly today than yesterday.
Bugün dünden daha yavaş çalışıyorum.
Mustafa drives more dangerously than Mehmet.
Mustafa Mehmet’ten daha tehlikeli bir şekilde araba sürer.

Early, late, fast, hard, near, soon gibi zarflar ile karşılaştırma yaparken ise, sıfatlarda olduğu gibi -er eki getirilir:

I got to the station earlier than Veli.
İstasyona Veli’den daha önce vardım.
Ali lives nearer to school than Ahmet, so He gets up later.
Ali, okula Ahmet’ten daha yakın bir yerde oturur. Bundan dolayı O daha geç kalkar.

Düzensiz sıfatların karşılaştırma ve derecelendirme (comparative and superlative) formları ise şöyle yapılır:

well – better, badly – worse, far – further/farther

little – less, a lot/much – more

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

My mother drives better than my father.
Annem, babamdan daha iyi araba kullanır.
He sings badly, but I sing worse.
O kötü şarkı söyler ama ben daha kötü söylerim.
She talks less than he does, but she thinks more.
O, ondan daha az konuşur ama daha çok düşünür.
I live further from the centre than you.
Ben sana göre merkezden daha uzakta yaşıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.