İngilizce Sıklık Zarfları

  Bu yazımızda, sıklık zarfları konusu işleyeceğiz. Sıklık zarfları neler olduğunu ve kullanım kurallarını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte açıklamaya çalışacağız.

 

 

 

 

 

İngilizcede bazı zarflar, fiillerle birlikte kullanılırlar. Aşağıdaki tabloda bu zarfları görebiliyoruz:
Ne sıklıkla:         always          often             usually        sometimes    ever    hardly ever    ever
Ne kesinlikle:    certainly     definitely    probably
Diğerleri:            already        also                just               still                  even    only

Bu zarflar, fiilden önce, yardımcı fiillerden (have, will, can, must) sonra, am/is/are/was/were fiillerinden sonra gelirler:

She always comes here at weekends.
O her zaman buraya hafta sonları gelir.
I certainly like London.
Ben kesinlikle Londrayı severim.
Ahmet often gets ill.
Ahmet sık sık hasta olur.
We already know each other.
Biz zaten birbirimizi tanıyoruz.
She hardly ever sees him.
Onu neredeyse hiç görmez.
You are certainly right.
Kesinlikle haklısın.
It will probably rain tomorrow.
Muhtemelen yarın yağmur yağacak.
I have already read that book.
Bu kitabı zaten okudum.

Soru cümlesi oluştururken, sıklık ifade eden zarflar genellikle özneden sonra gelir. Aşağıdaki örneklere bakalım:

Do you ever write poems?
Hiç şiir yazarmısın?
Has Veli always lived here?
Veli daima burda mı yaşadı?
Are you often in London?
Sık sık Londra’da mısın?

Daha uzun ve sıklık ifade eden zarflar ise cümlenin sonunda yer alırlar:

She plays tennis two or three times a week.
Haftada 2 ya da 3 kere tenis oynar.
She wins a game once or twice a month.
Ayda bir ya da 2 kez bir oyunu kazanır.
Does she practise ever afternoon?
Her öğlenden sonra pratik yapar mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.