İngilizce as kullanımı ve örnek cümleler

  Bu yazımızda, ingilizce as…as konusunu işleyeceğiz. As…as yapısı nasıl oluşturulur, nerelerde ve hangi anlamlarda kullanılır konularını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 

 

 

 

 


İngilizce (not) as….as kalıbı, kişi ya da nesnelerin bir yönden benzer olduklarını ya da olmadıklarını söylemek için kullanılır:

I don’t think Ahmet is going to be as tall as his sister.
Ahmet’in kız kardeşi kadar uzun olacağını sanmıyorum.

Your hands are as cold as ice.
Ellerin buz gibi soğuk.

Veli’s hands aren’t as small as Mehmet’s.
Veli’nin elleri Mehmet’inkiler kadar küçük değil.

as….as ile birlikte, …as I am / as you are şeklinde bir kullanım söz konusudur. Konuşma İngilizcesinde ise bu kullanım ..as me/you/him/it/us/them şeklindedir.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Ayşe’s prettier than her sister. Ayşe’s sister isn’t as pretty as her.
Ayşe’s sister isn’t as pretty as she is.
Ayşe’nin kız kardeşi onun kadar hoş değil.

Bu örnekte görüldüğü gibi, iki cümlenin verdiği anlam, tek cümle ile verilmiş oldu.

as…as yapısından önce, just, nearly, not quite, half, twice, three times vs. gibi kelimeleri kullanabiliriz:

Örnekleri inceleyelim:

He’s just as handsome as his brother.
O tek kelimeyle kardeşi kadar yakışıklı.
My hair is not quite as fair as my sister’s hair.
Benim saçım kız kardeşimin saçı kadar sarışın değil.
Brazil is half as big as Russia.
Brezilya, Rusya’nın yarısı kadar büyük.

as much as ve as many as yapısını isimlerle birlikte kullanabiliriz:

Ahmet doesn’t work as many hours as I do.
Ahmet benim çalıştığım saat kadar çok çalışmıyor.
He makes just as much money as me.
O neredeyse benim kadar para kazanıyor.
Veli has twice as much money as Mehmet.
Veli’nin, Mehmetin iki katı kadar çok parası var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.