İngilizce Tevzi Zamirleri Türkçe örnek cümlelerle

İngilizce Tevzi Zamirleri İngilizce zamirlerde Tevzi Zamirler konusu anlatılmaktadır. Örnek cümlelerle ve Türkçe karşılıkları ile birlikte zamir çeşitlerinden “Tevzi Zamirler” anlatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Tevzi Zamirleri

Tevzi zamirleri (distributive pronouns) şunlardır: each (her biri), either (ikisi de), neither (hiçbiri). Bunlar tevzi sıfatlarına (bk. s. 30) pek benzerler. Aralarındaki fark şundan ibarettir: bu kelimeler bir ismin yerini tuttukları zaman zamir; bir ismi tavsif veya tayin ettikleri (ve ismin yanında kullanıldıkları) zaman sıfat olurlar: —
Each of the men received a reward (adamların her biri bir mükafat aldı). Zamir.
Each man received a reward (her adam bir mükafat aldı) Sıfat.
Each kelimesi ‘kullanış ve mana bakımından «every» kelimesine pek benzer, fakat 30. sayfada anlatılan kullanış farkından başka olarak each kelimesi zamir de olabildiği halde «every» kelimesi zamir gibi kullanılamaz: —
Give each of the man an orange (adamların her birine bir portakal ver / Türkçesi: adamlara birer portakal ver) cümlesi doğrudur;
«Give every of the men an orange» cümlesi yanlıştır.
Each other ve one another (her ikisi de «birbirini» demektir) tabirleri tadiyeli fiillerden sonra gelince, karşılıklı işleyiş manasına delalet eder.
Each other yalnız iki kişi için kullanılır: The two brothers love each other (iki kardeş birbirini severler) gibi.
One another tabiri ise ikiden ziyade şahıs için kullanılır: Little children^ love one another (Küçük (çocuk)’ler, birbirinizi seviniz) gibi.
Fakat bu kullanış ayrılığı pek kat’i değildir, bu iki tabirin hiç fark gözetilmeden kullanıldığı da vardır.

Either kelimesi «ikiden biri veya diğeri» manasında kullanılır: I have two books here, either would suit you quite well (burada iki kitabım var, ikisi de tam size göredir) gibi.

Either kelimesi «her ikisi» manasında da kullanılır, fakat bu halde ancak sıfat olabilir: —
«On either side the river lie
Long fields of barley and of rye,»
(Tennyson’un bir şiirinden. Manası: Nehrin iki kenarı boyunca arpa ve çavdar tarlaları uzuyor.)
Neither (ne biri, ne diğeri) kelimesinin kullanılışı: —
He gave me two novels, but neither is very good (bana iki roman verdi ama ikisi de pek iyi değil). Zamir.
Neither book was what I wanted (iki kitap da (kitapların ikisi de) benim istediğim değildi). Sıfat.

İngilizce Tevzi Zamirleri Türkçe örnek cümlelerle

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-tevzi-zamirleri-turkce-ornek-cumlelerle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.