İngilizce soru zamirleri anlatımı ve ilgili cümleler

İngilizce soru zamirleri

Zamir çeşitlerinden soru zamirleri konusu örnek cümleler ile anlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

İngilizce Soru Zamirleri

Soru zamirleri (interrogative pronouns) şunlardır: — who (kim), whose (kimin), which (hangisi), what (ne). Bunlar sual sormakta kullanılır: Who are you (kimsiniz)? Whose is this book (bu kitap kimin)? gibi.
Which soru zamirinin kullanılışında bir ayrılık vardır: malûm şey veya şahıslardan bir veya birkaçını sormak için bu kelime kullanılır: —
Which of these words is the right one to use (gösterilen veya söylenen birkaç kelimeden bahsedilerek «bu kelimelerden hangisi kullanmak doğru olur»)?

Which of these men did you see (bu adamlardan hangisini gördünüz)?
What kelimesi umumi olarak «ne» manasında kullanılır: What did he say (ne dedi)? What are you doing (ne yapıyorsunuz)? gibi. What shall we read (ne okuyalım)? ve Which of Shakespeare’s plays shall we read (Ş.’in piyeslerinden hangisini okuyalım)? cümlelerini karşılaştırarak what ve which kelimelerinin kullanılış farklarına dikkat ediniz. (What tam olarak Türkçenin «ne» sine, which de «hangi» sine tekabül eder).
Aşağıdaki üç soru cümlesinde who, what, ve which kelimelerinin kullanılışlarına dikkat ediniz: —
Who is he? (o kimdir? (yani adı nedir, kimin nesidir?)
What is he? (o (şahıs) nedir? (yani ne iş yapar, mesleği ne dir?)
Which is he? (o (şahıs) hangisidir? (yani burada veya oradaki şahıslardan hangisidir?)
Dikkat : — Soru cümlelerinde fiil subjektten evvel söylenir; fakat soru, doğrudan doğruya bir soru cümlesi şeklinde değil de, bir cümle içinde nakil şeklinde ise fiilin yeri değişmez. Mukayese ediniz: —
What are you doing? (ne yapıyorsunuz?) (soru cümlesi).
He asked me what I was doing (bana ne yaptığımı sordu) (cümle içinde soru).
Where did you live in London? (Londrada nerede oturdunuz*?) (soru cümlesi).
He asked me where I lived in London (bana Londrada nerede oturduğumu sordu) (cümle içinde soru).
(Doğrudan doğruya soru şeklinde olan cümlelerin sonuna (?) işareti konulur, böyle olmayıp da cümle içinde nakil şeklinde olan sorulara soru işareti konulmaz).

İngilizce soru zamirleri anlatımı ve ilgili cümleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.