İngilizce karşılaştırma sıfatları konu anlatımı

 İngilizce dersler İngilizce Comparative – Karşılaştırma ve Superlative – Üstünlük Bildiren Sıfatların Yapısı İngilizce konu anlatımı ile Türkçe ingilizce örnek cümle kalıpları, soru cümleleri ve gramer yapısını bulacaksınız.

 

 

 

 

Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani
üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz.
Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, düzensiz sıfatları,
bunlarla ilgili örnek kelime ve örnek cümleler ve bunların Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.
Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:
Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başına more getirilir.
colder, more famous
Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:
Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başına most getirilir.
coldest, most famous
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim.
Türkçe anlamları şu şekildedir: soğuk - daha soğuk - en soğuk
Sıfat	Comparative	Superlative	Türkçe Anlamları
cold	colder		coldest		soğuk
late	later		latest		geç
green	greener		greenest	yeşil
safe	safer		safest		güvenli
rich	richer		richest		zengin
strange	stranger	strangest	yabancı
fine	finer		finest		iyi
high	higher		highest		yüksek
small	smaller		smallest	küçük

Bir sesli ve bir sessiz ile biten, kısa, tek heceli comparative sıfatlar yani karşılaştırma 
sıfatları şu şekilde oluşturulur:
Sıfatın son kelimesi iki kere yazılır.

fat - fatter - fattest
thin - thinner - thinnest

w ile biten sıfatlarda ise son harf ikilenmez:
low - lower - lowest
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
Sıfat	Comparative	Superlative	Türkçe Anlamı
red	redder		reddest		kırmızı
slow	slower		slower		yavaş
big	bigger		biggest		büyük
hot	hotter		hottest		sıcak
new	newer		newest		yeni

İki heceli ve -y ile biten sıfatlarda ise, -y düşer -ier ve -iest gelir:
happy - happier - happiest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
Sıfat		Comparative	Superlative	Türkçe Anlamı
friendly	friendlier	friendliest	samimi
lazy		lazier		laziest		tembel
hungry		hungrier	hungriest	aç

İki heceliden daha fazla heceli sıfatlarda ise, comparative yapılacaksa başına more, 
superlative yapılacaksa başına most getirilir:
hopeful - more hopeful - most hopeful
Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:
Sıfat		Comparative		Superlative		Türkçe Anlamı
famous		more famous		most famous		meşhur
careful		more careful		most careful		dikkatli
beautiful	more beautiful		most beautiful		güzel
intelligent	more intelligent	most intelligent	akıllı
dangerous	more dangerous		most dangerous		tehlikeli

Yukarıda saydığımız kurallara uymayan, 'ingilizce düzensiz sıfatlar' da mevcuttur:
good - better - best
bad - worse - worst
far - further - furthest ya da (farther - farthest)
Aşağıdaki örnek cümlelerde düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını inceleyelim:
I know that my handwriting is bad, but Ahmet's is worse.
I'm so tired. Is the bus stop much further/farther

İlgili Başlıklar
Sıfatlar Konu Anlatımı ve Sıralanışı
Karşılaştırma-Comparative Sıfatlarının Kullanımı
Superlative-Üstünlük Bildiren Sıfatlar
Comparative-Superlative Arasındaki Farklar

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.