İngilizce sıfatlar konu anlatımı

 Bu derste İngilizce sıfatlar (adjectives) konu anlatımının yer aldığı, sıfatların tanıtıldığı ve sıfatlar ile ilgili örnek kelime ve cümlelerin verildiği bir yazı.

 

 

 

 

 

İngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden
niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl
kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır
konusunu da (sıfatların sıralanışı) örnek cümlelerle anlatacağız.
Sıfatlar, daima isimlerden önce gelirler:
a long journey ('a journey long' şeklinde değil!)

loud music ('music loud' şeklinde değil!)
Sıfatlar, tekil ya da çoğul şeklinde değişikliğe uğramazlar:
a fast car

fast car ('fasts cars' şeklinde değil:)
İsimden önce, birden fazla sıfat kullanılıyorsa, bunların arasına 'and' gelmez:
big bad wolf ('a big and bad wolf' şeklinde değil)
Renk bildiren sıfatlar, genellikle diğer sıfatlardan sonra gelirler:
beautiful red apples ('red beautiful apples' şeklinde değil) 

Aşağıda yer alan, parantez içindeki sıfatların, nasıl kullanıldığına bakalım.
Sıralanışa dikkat edelim:

One day, a time ago, (long fine)	One fine day, a long time ago
a girl (beautiful, little)	a beautiful little girl
in a coat (red)			in a red coat
though a forest (dark)		though a dark forest
with a bag (big)		with a big bag
of apples (red, wonderful)	of wonderful red apples
to see her grandmother. (old)	to see her old grandmother
Under a tree (tall green)	Under a tall green tree
she saw a wolf (big, bad)	she saw a big bad wolf

Yukarıdaki örneklerde, sıfatların kullanım şekillerini, sıralarını ve temel özelliklerini görmüş olduk.
Aşağıdaki örnekde ise, sıfatları düzgün şekilde kullanarak bir hikayenin nasıl tamamlandığını görüyoruz.
Sol taraftaki kelimeleri, sağ tarafta düzelterek, hikayenin içinde sıfatları kullanmış olduk.

' good little, girl morning', said	Good morning, little girl', said
big the bad wolf			the big bad wolf.
'going you where are			'Where are you going
that with bag heavy			with that heavy bag
day this fine on?'			on this fine day?'
'going my see to grandmother I'm old'	'I'am going to see my old grandmother'
girl the said littler.			said the littler girl.
'lives small she in house a		'She lives in a small house
new the supermarket near.'		near the new supermarket.'

İngilizcede sıfatlar, be, become, get, seem, look ve feel fiillerinden sonra kullanılabilirler.
Örnek cümleler:
The wather is cold.
Su soğuk.
Everything became clear.
Herşey tertemiz oldu.
It's getting late.
Geç oluyor.
You seem tired.
Yorgun görünüyorsun.

Yukarıdaki fiilleri kullanırken, eğer birden çok sıfat kullanacaksak, son sıfattan önce 'and'
bağlacı getiririz:
He was tall, dark and handsome.

You look well and hapy.

İlgili Başlıklar
Comparative(Karşılaştırma)- Superlative Sıfatlarının Yapısı
Karşılaştırma-Comparative Sıfatlarının Kullanımı
Superlative-Üstünlük Bildiren Sıfatlar
Comparative-Superlative Arasındaki Farklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.