İngilizce karşılaştırma sıfatlarının kullanımı konu anlatımı

 Bu yazımızda, ingilizce karşılaştırma – comparative sıfatlarının kullanımını anlatacağız. Comparative adjectives nerelerde kullanılır, örnek cümleler ve Türkçe anlamları, than, a lot, a bit, much, less than gibi yapılarla birlikte nasıl cümle kurulur gibi konuları göreceğiz. Bu anlatım, her seviyeden ve sınıftan öğrenciye yöneliktir.

 

 

 

 


İngilizce karşılaştırma sıfatlarını kullanırken, sıfattan sonra ‘than’ kullanırız. Burada ‘than’, -den,-dan anlamında kullanılır.
Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:
Russia is bigger than China
Rusya, Çinden daha büyüktür.

Ali and Veli are older than Hüseyin.
Ali ve Veli, Hüseyinden yaşça büyüktürler.

The Sun is brighter than the moon.
Güneş Ay’dan daha parlaktır.

The moon is smaller than the sun.
Ay güneşten daha ufaktır.
İngilizce karşılaştırma sıfatlarının – comparative adjectives, …than all the other… şeklindeki kullanımını aşağıdaki örneklerle inceleyelim:
Alaska’s area is 1,518,700 km^2. No other US state is so large.
Alaska is larger than all the other US states.
Alaska Amerikadaki diğer bütün Eyaletlerden daha büyüktür.

Cheetahs can run 110km/h. No other big cats are so fast.
Cheetahs are faster than all the other big cats.
Çitalar, diğer bütün büyük kedilerden daha hızlıdır.

Karşılaştırma sıfatları ile …than I am / than you are şeklinde bir kullanım da söz konusudur. Resmi olmayan konuşma İngilizcesinde ise şöyle bir kullanım tercih edilir: than me/you/him/her/it/us/them.
Aşağıdaki cümleleri inceleyelim:
Ali was angry, but I was angrier than him / then he was.
Ali sinirliydi ama ben ondan daha sinirliydim.

John is very careful with money, but Maria is more careful than him. / than he is.
John, yanında para varsa çok dikkatlidir ama Maria ondan daha dikkatlidir.

I am hungry, but you must be hungrier than me. / than I am.
Karnım aç ama sen benden daha aç olmalısın.
Karşılaştırma sıfatlarından önce a lot / a bit ya da much / a little kullanılabilir.
Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:
Your cooking is much better than my sister’s.
Senin ahçılığın kızkardeşimin ahçılığından çok daha iyi.

This book is a lot more interesting than that one.
Bu kitap bundan çok daha ilginç bir kitap.

You sound a bit happier today.
Sesin bugün biraz daha neşeli çıkıyor.
more than ve less than, sıfat olmaksızın cümle içinde kullanılabilirler.
Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:
Aslı spent more than a week’s pay on that dress.
Aslı bu elbise için bir haftalık harcamadan daha fazlasını harcadı.

It tooks us less than ten minutes to get home.
Eve gitmemiz 10 dakikadan az sürer.

How much is a minute? More than a second and less than an hour.
Bir dakika ne kadar zamandır? Bir saniyeden fazla ve bir saatten az.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.