İngilizce Gelecek zaman – Future Tense (will)

 İngilizce gelecek zaman konu anlatımı cümle kalıpları örnek İngilizce Türkçe cümleler, soru cümleleri diğer ders notlarını bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. 
Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı
Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekildir.

Örnek cümle ile açıklayalım:

"I don't know how to use this computer."--"OK. I will teach you."

Bu bilgisayar nasıl kullanılır bilmiyorum.-- Tamam. Ben sana öğretirim.

"Goodbye! Have a nice holiday."--"Thanks. I will send you a postcard."

Hoşçakal. İyi tatiller.--Teşekkürler. Sana kartpostal göndereceğim.

Gördüğünüz gibi bu örneklerde "gelecek zaman" durmunu karşılayan cümleler konuşma anında, önceden planlanmamış şekilde kurulmuş cümlelerdir. İşte bu durumlarda "will" kullanılır.
Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman ile Nasıl Cümle Kurulur?

Cümlenin fiili 1. halde (Verb 1), yani yalın halde
yardımcı fiilimiz will

Özne	+	yardımcı fiil WILL	+	Esas, ana fiil
		Değişmez-Sabit			Yalın Halde
		will				V1Olumsuz cümlelerde cümlenin esas fiili ile wiil'in arasına NOT yardımcı kelimesini getiririz. Soru cümlelerinde ise will özneden önce gelir.
 	Özne yardımcı fiil Esas fiil	 
+	I	will	 	phone	him.
+	You	will	 	finish	before me.
-	She	will	not	pass	the exam.
-	We	will	not	invite	lots of people.
?	Will	you	 	come	on time?
?	Will	they	 	want	breakfast?
Konuşma anında özne ve will birleştirilip söylenir (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)
I will		I'll
you will	you'll
he will		he'll
she will	she'll
it will		it'll
we will		we'll
they will	they'll

Olumsuz cümlelerde ise won't şeklinde kullanılır (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)
I will not	I won't
you will not	you won't
he will not	he won't
she will not	she won't
it will not	it won't	
we will not	we won't
they will not	they won't

Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman Kullanımı.
Yapılacak eyleme konuşma anında karar verilir. Olay kendiliğinden gelişir. Planlanmış bir durum söz konusu değildir.
"We haven't got any milk."-"I'll go and get some.
Sütümüz kalmamış. Gidip biraz alacağım.
"Are you coming with us?"--"No. I think I will stay here"
Bizimle geliyormusun.-- Hayır. Sanırım burda kalacağım.
"I'm too tired to walk home. I think I'II get a taxi.
Eve yürüyemeyecek kadar yorgunum. Sanırım taksi çağıracam.
Söz verme durumu söz konusu ise Simple Future Tense kullanılır:
"I'll buy you a bicycle for your birthday.
Doğum gününde sana bisiklet alacağım.
Rica ve istek durumlarında Simple Future Tense kullanılır:
"Will you hold the door open for me, please?
Kapıyı benim için açık tutarmısın lütfen?
Herhangi bir şeye karar verdiğimizde Simple Future Tense'i kullanırız:
"I'll stop and ask the way.
Durup yolu soracağım.
I think I'll... ve I don't think I'll... şeklinde kullanabiliriz:
I feel a bit hungry. I think I'll have something to eat.
Biraz açlık hissediyorum. Birşeyler yersem iyi olacak.
Öngörülerden bahsederken Simple Future Tense kullanırız:
It will rain tomorrow.
Yarın yağmur yağacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.