İngilizce – Karşılaştırma Sıfatları Konu Anlatımı

 Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma ve Türkçe İngilizce örnek cümlelerle konu anlatımı yer almaktadır.

 

 

 

 

 

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız.
Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz.
Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.
Sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz.
sıfat	anlamı	-er eki almış hali	anlamı
fast	hızlı		faster		daha hızlı
old	eski		older		daha eski
tall	uzun		taller		daha uzun
Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.
sıfat	anlamı	-er eki almış hali	anlamı
happy	mutlu		happier		daha mutlu
easy	kolay		easier		daha kolay
tall	uzun		taller		daha uzun
Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:
sıfat	anlamı	-er eki almış hali	anlamı
big	büyük		bigger		daha büyük
fat	şişman		fatter		daha şişman
thin	ince		thinner		daha ince
Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:
sıfat	anlamı	-er eki almış hali	anlamı
good	iyi		better		daha iyi
bad	kötü		worse		daha kötü


Örnekler:
fast - hızlı - faster - daha hızlı
easy - kolay - easier - daha kolay
slow - yavaş - slower - daha yavaş
strong - güçlü - stronger - daha güçlü
dirty - kirli - dirtier - daha kirli
small - ufak - smaller - daha ufak
bad - kötü - worse - daha kötü
happy - mutlu - happier - daha mutlu
cold - soğuk - colder - daha soğuk
fat - şişman - fatter - daha şişman
thin - ince - thinner - daha ince
nice - hoş - nicer - daha hoş
heavy - ağır - heavier - daha ağır
old - eski - older - daha eski
big - büyük - bigger - daha büyük
angry - kızgın - angrier - daha kızgın
long - uzun - longer - daha uzun
good - iyi - better - daha iyi
clean - temiz - cleaner - daha temiz
short - kısa - shorter - daha kısa

 

One thought to “İngilizce – Karşılaştırma Sıfatları Konu Anlatımı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.