LESSON FOUR — 4′ üncü İNGİLİZCE DERS

This dog is wise. Bu köpek zekidir.
dhis dog is uayz  
These dogs are wise, Bu köpekler zekidirler.
dhiz dogs ar uayz

KURAL 3. — Genel olarak, isimlerin çoğulu (ce¬mi) yapmak için sonlarına telaffuz edilen bir (s) eklenir.
(are), (is) ’in çoğul şeklidir, (these), (this) ’in çoğul şeklidir.

dog (dog) köpek. tWo (tû) iki.
wise (u’ayz) akıllı, zeki. three (dhrî) üç.
nice (nays) sevimli. flower (flau’ır) çiçek.
pen (pen) yazı kalemi. closed (klözıd) kapalı.
hand (hend) el. blue (blu) mavi.
head (hed) baş. yelloW (ye’lö) sarı.
eye (ay) göz. what (uot) ne?
coffee (ko’fi) kahve. some (sam) birkaç.
tea (tî) çay. many (men’i) birçok.
sugar (şu’gar) şeker. these (dhîz) bunlar, bu (çoğul).
water (uo’tır) su. finger (fin’gır) parmak.
one (uan) bir match (meç) kibrit; maç.
A cat, some cats. Bir kedi, birkaç kedi.
An apple, some apples. Bir elma, birkaç elma.
A pen, two pens. Bir yazı kalemi, iki yazı kalemi
A hand, two hands. Bir el, iki el
My ear, my two ears. Kulağım, benim iki kulağım.
A flower, many floxvers. Bir çiçek, birçok çiçekler
An egg, three eggs. Bir yumurta, üç yumurta.
The head, the heads. Baş, başlar.
The picture is nice. Resim güzeldir.
The pictures are nice. Resimler güzeldir.
What is the colour Bu evin rengi ne dir?
of this house?
NOT: Gördüğünüz gibi İngilizcede sıfatlar hiç bir surette değişmezler:
My fı-iend is ill. My friends are ill.
Arkadaşım hastadır. Arkadaşlarım hastadır
Cümlede sıfatların durumu:  
This house is large. These houses are large
Bu ev büyüktür. Bu evler büyüktür.
The large house. The large houses.
Büyük ev. Büyük evler.
EGZERSİZ 5 — Aşağıdaki cümleleri çoğul haline koyunuz.
The flower is nice. The uncle is ill.
This house is big. My eye is closed.
The father is good. My sister is nice.
What is the colour of this flower? The colour of this flower is red. My brother’s friend is wise.
EGZERSİZ 6 — Her kelimenin önüne yerine göre, (a) veya (an) koyunuz.
pen ear picture flower garden
bird coffee tea fruit window
egg eye sugar son door
dog sister father pencil orange

http://blog.ingilizceceviri.org/lesson-four-4-uncu-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.