LESSON THREE — 3′ üncü İNGİLİZCE DERS

The father has a house.

dhî fa’dhir hez a haus

Babanın bir evi var.
The house of the father.

dhî haus of dhî fa’dhir

Babanın evi.
The father’s house.

dhî fa’dhirs haus

Babanin evi.
The mother has a son.

dhî ma’dhır hez, e san

Annenin bir oğlu var.
The son of the mother.

dhî san of dhî ma’dhır

Annenin oğlu.
The mother’s son.

dhî ma’dhirs san

Annenin oğlu.

KURAL 2 — Yukarıda gördüğünüz gibi, İngilizcede iyelik, isme bir (’s) eklemek yolu ile de anlatılır. Bu usul yalnız malik olanın bir canlı yaratık olması durumunda kullanılır.

daughter (dö’tır) kız (evlât).nest (nest) yuva.
son (san) oğul.table (te’bıl) masa.
uncle (an’kıl) dayı, amca.chair (çer) iskemle.
aunt (ant) teyze, hala.lamp (lemp) lamba, ampul.
king (king) kral.picture (pik’çör) resim.
queen (ku’in) kraliçe.street (strît) sokak.
friend (frend) .arkadaş.mouth (maudh) ağız.
bread (bred) ekmek.nose (nöz) burun.
butter (bat’ır) tereyağı.cat (ket) kedi.
cheese (çîz) peynir.my (may) benim.
cake (kĞk) kek.ill (il) hasta.
ear (îr) kulak.egg (eg) yumurta.
bird (börd) kuş.
The picture of the boy.Çocuğun resmi.
The boy’s picture.
The nest of the bird.Kuşun yuvası.
The bird’s nest.
The son of my aunt.Teyzemin oğlu.
My ount’s son.
The daughter of my uncle.Dayımın kızı.
My uncle’s daughter.
The lamp of Smith.Smith’in lambası.
Smith’s lamp.
The sister of my friend.Arkadaşımın kız kardeşi.
My friend’s sister.
My father’s ear.Babamın kulağı.
My uncle’s egg.Dayımın yumurtası.

EGZERSİZ 4 — Aşağıdaki cümleleri her iki iyelik şekli ile yazınız. Örnek: The apple, Adil.
1 — The apple of Adil. 2 — Adil’s apple.

The apple, Adil.The papper, the girl.
The window, the house.The nose, the sister.
The mouth, the cat.The bread, my son.
The daughter, the father.The cheese, my uncle.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.