LESSON THIRTEEN — 13′ üncü İNGİLİZCE DERS

0 zerozi’rosıfır
1 one‘ uanbir
2 twotuiki
3 threedhriüç
4 fourfordört
5 fivefayvbeş
6 sixsiksaltı
7 sevensevinyedi
8 eighteytsekiz
9 ninenayndokuz
10 tentenon
11 elevenilev’enonbir
12 twelvetuelvoniki
13 thirteendhör’tinonüç
14 fourteenfor’tinondört
15 fifteenfif’tinonbeş
16 sixteensiks’tinonaltı
17 seventeensev’entinonyedi
18 eighteeneyt’inonsekiz
19 nineteennayn’tinondokuz
20 twentytuen’tiyirmi
21 twenty-onetuen’ti-uanyirmi bir
22 twenty-twotuen’ti-tuyirmi iki
23 twenty-threetuen’ti-dhrîyirmi üç
30 thirtydhör’tiotuz
34 thirty-fourdhör’ti-forotuz dört
40 fortyfor’tlkırk
50 fiftyfif’tielli
60 sixty-siks’tialtmış
70 seventysevin’tiyetmiş
80 eightyeyt’iseksen
90 ninetynayn’tidoksan
100 one hundreduan han’dredyüz
1000 one thousanduan dhau’zendbin
one hundred and five (105)yüz beş
one hundred and eleven (111)yüz onbir
two hundred (200)iki yüz
three hundred and sixty-five (365) üç yüz altmış beş

hour (aur) saat (30 dakika), minute (min ’ıt) dakika.

moment (mo’mmt) an. second (sek’md) saniye; ikinci.

IDIOMS:

İngilizcede kelime, kelime çevrildiğinde ma­nasından başka bir şey anlatan deyimler vardır ki, bunlara (idiom) denir. Idiom, belli bir mânada kabul edilmiş kalıp tâbirlerdir. Belirli bir kurala uymadıkla­rından, bunlan kalıp haline bellemek çok faydalıdır.

Bu dersten başlayarak en önemli (idiom) lan ve bazı özel anlamlı cümleleri karşılıkları ile beraber venneğe başlıyoruz.

How are you?                          Nasılsınız?

hau ar yu

I am cold.                               Üşüyorum,

ay em kold

How old are you?                    Yaşınız kaç?

hau old ar yu

I am twenty years old. Yirmi yaşındayım, ay em tuen’ti yirs old

What a good friend                 Ne iyi bir arkadaşsınız!

you are!

uot e gud frend yu ar

 

EGZERSİZ 21 — Noktalı yerlere, yazı ile, uygun1 olan sayıyı yazınız.

The week has… days. — The month has… weeks.

—    The year has… months. — The year has… weeks.

—   The year has… days. — Men have… hands. — Ani­mals have… feet. — One hour has… minutes. — A mi­nute has… seconds. — One hour has… seconds.

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-thirteen-13-uncu-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.