LESSON NINE — 9′ uncu İNGİLİZCE DERS

about (ebaut) yaklaşık.month (mandh) ay (30 gün).
awake (e’uek) uyanık.only (on’li) yalnız.
asleep (es’lip) uyumuş.opposite (op’ozit) karşıt.
cold (kold) soğuk.poor (pûr) yoksul.
dry (dray) kuru.pound (paund) lira.
horse (hors) at.price (prays) fiyat.
hot (hot) sıcak.ready (re’di) hazır.
how (hau) nasıl?rich (riç) zengin.
how many (hau meni) kaç?roof (ruf) çatı, dam.
how much (hau maç) ne kadar?         snow (snö) kar.
ice (ays) buz.sweet (su’it) tatlı.
ticket (tikıt) bilet.wet (uet) ıslak, yaş.
wrong (rong) yanlış.right (rayt) doğru; sağ.
I have a horse.Benim bir atım var.
I have not a horse.Benim bir atım yok.
Have I a horse?Benim bir atım var mı?
You are right.Haklısınız, (hakkınız var).
You are not right.Haklı değilsiniz (hakkınız yok).
Are you right?Haklı mısınız? (hakkınız var mı?
She is wrong, she is not right.O (kadm) haksızdır, haklı değildir.
My uncle is rich, he is not poor.Dayım zengindir, o fakir değildir.
Is he old? No, he is not.O (erkek) yaşlı mıdır?
 ‘ Hayır, değil.
My sons are asleep, they are not awake.Oğullarım uyumuştur, onlar uyanık değildirler.
How many ears have we?Kaç kulağımız var?
We have two ears.İki kulağımız var.
Are we poor? No, we are not.Fakir miyiz? Hayır, değiliz.
What is this?Bu ne dir?
It is very long.Çok uzundur.
What is the price of this?Bunun fiyatı nedir?
It is about ten pounds.Yaklaşık on liradır.
What is the price of the ticket?Biletin fiyatı nedir?
EGZERSİZ 13 — Aşağıdaki cümleleri soru şekline koyunuz. Örnek.- Are we poor?

We are poor. — We have two feet. — They are very rich. — He has a horse. — I am ready. — She is ugly. — They have much sugar. — The road is wet.

EGZERSİZ 14 — Aşağıdaki soruların cevabını yazı­nız. Örnek: We have two eyes.

How many eyes have we? — What is the colour of the sea? — How many days are there in a week? — How many weeks are there in a month? — How many feet has the horse? — Is the cat an animal? — Is the snow white? — Is the ice hot? — Is the water dry? — Has every house a roof? — What is the colour of snow? — What is the colour of blood?

https://blog.ingilizceceviri.org/lesson-nine-9-uncu-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.