İngilizce rica ve istek cümleleri

ingilizce rica ve istek cümleleri

 İngilizce ve Türkçe rica ve istek diyaloglarından örnek cümleler Türkçe okunuşları ile hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Lütfen.
Please.
[pli:z]

Lütfen bana   ……..yi veriniz.
Please give me the ……….
[pli:z giv mi di]

Lütfen bana yolu gösteriniz.
Please show me the way.
IplirZ şou mi di wey]

Lütfen kapıyı kapar mısınız?
Will you shut the door, please?
[wil yu şat di do: pli:z]

Lütfen bana ……. verir misiniz?
Do you mind giving me ……..?
[du yu maynd giving mi …….]

Bana bir iyilikte bulunabilir miydiniz?
Could you do me a favour?
[kud yu du: mi ı feyvi]

Müsaade eder misiniz? (otobüste vs.)
Excuse me.
[ikskiu:z mi]

Ne arzu ederdiniz?
What would you like?
|wot wud yu layk]

………. nerededir bana söyleyebilir misiniz?
Could you tell me where …….. is?
[kud yu tel mi wei ……. iz]

Ne istiyorsunuz?
What do you want?
[wot du yu wont]

Bir paket şeker istiyorum.
I want a packet of sugar.
[ay wont ı pekit ov şugı]

Bir adet ekmek (biraz su, bir çift ayakkabı, bir şişe şarap, bir gömlek) istiyorum.
I want a loaf of bread (some water, a pair of shoes, a bottle of wine, a shirt).
[ay wont i louf ov bred (sam wo:tı ı peı ov şu:z i botil ov wayn ı şört)]

…… ister misiniz?
Do you want ……?
[du yu wont]
Hiçbir şey istemiyorum.
I don’t want anything.
[ay dount wont enrting]

İngilizce öğrenmek istiyorum.
I want to learn English.
[ay wont tu lö:n ingliş]

Bu gömlekleri satın almak istiyorum.
I want to buy these shirts.
[ay wont tu bay di:z şö:ts]

Nasıl isterseniz.
As you wish.
[ez yu wiş]

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-rica-ve-istek-cumleleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.