İngilizce Alfabe

İngiliz Alfabesi

İngilizce Alfabe konusu işlenmiştir Türkçe yazılışı ve sesli okunuşları ile videolu anlatım yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZ ALFABESİ
(The English Alphabet)
İngiliz alfabesi 26 harften teşekkül eder. Harflerin sırası ile her birinin, tek başına, okunuşu aşağıda gösterilmiştir:

AeyJceySes
BbiKkeyTti
CsiLelUyu
DdiMemVvi
EbiNenwdablyu
FefOoXeks
GciPpiYuay
HeyçQkiyuZzed yahut zi
IayRar

 

VOKALLER. — A, E, I, O, U harfleri Vokal, yani sesli harf¬lerdir, bunlara İngilizce VOWELS denilir.
KONSONLAR. — B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S. T, V, X, Z harfleri Konson, varii sessizdir, bıınlara İngilizce CONSONANTS denilir.
YARI-VOKALLER. — W ve Y harfleri kelime başında bulundukları veya bir vokalden önce geldikleri zaman konson; vokalden sonra geldikleri zaman vokal olurlar, bu hususiyetlerinden dolayı bu iki harfe SEMI VOWEL (varı – vokal) adı verilmiştir.
HARFLERİN SES KIYMETİ. — İngilizcenin yazılışı tamamiyle fonetik esasa dayanmaz. O dilde birçok ses unsurları vardır ki 26 harflik alfabe ile bunların her birini karşılamağa imkân yoktur, bu .sebeple İngilizcede her vokalin en az 3 türlü telâffuzu vardır; konsonlardan bâzıları da iki ayrı sese delâlet eder. Alfabede eksik olan ses şekilleri için 2 veya bazan 3 harf yan yana getirilmek suretiyle mürekkep harfler kullanılır. İmlâda, yani kelimelerin yazılışlarında fonetik değil, bâzan etimoloji, fakat çok defa kelimenin tarihî gelişme ile aldığı şekiller hâkimdir. Bu sebeple İngilizcenin imlâ ve okuma kaidelerini tayin etmek son derece zordur. Burada biz sadece pek umumî mahiyette olan bâzı kaideleri vermek ve harflerin delâlet ettikleri başlıca sesleri göstermekle iktifa edeceğiz.

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-alfabe

İngilizce Alfabe Şarkısı

 

 İngilizce Alfabe Konu Anlatımı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.