İngilizce Mülkiyet ve İşaret Zamirleri Türkçe Örneklerle

ingilizcemülkiyet ve işaret zamirleri

İngilizce zamirler konumuza Mülkiyet ve İşaret zamirleri ile devam ediyoruz. Türkçe olarak anlatılan anlatımda örnek cümleler ile daha kolay pekiştireceksiniz.

 

 

 

 

 

 

Mülkiyet Zamiri

Mülkiyet zamiri ismin yerini tutar, mülkiyet sıfatı ise ismi vasıflandırır; aralarındaki bu fark gözden kaçırıl-mamalıdır.

1) Mülkiyet sıfat veya zamirinin şekli malik olanın cinsine göre değişir: The boy lost HIS book (oğlan kitabını kaybetti); the girl lost HER book (kız kitabını kaybetti) gibi.

2) Zamir veya sıfatın şekli, vasıflandırılan kelimenin sayısı ve miktarı ne olursa olsun, değişmez, hep aynı kalır: The boy lost HIS book (oğlan kitabını kaybetti), The boy lost HIS books (oğlan kitaplarını kaybetti) gibi.

3) Mülkiyet manasını daha kuvvetle belirtmek için bazen OWN («özmal») kelimesi de mülkiyet zamiri ile birlikte kullanılır: A man may do as he likes with his OWN goods (insan kendi (veya öz) malını canı nasıl isterse öyle kullanır). They are his OWN (onlar onun kendisinindir). «On my own», «on his own» sözlerinin hususi manaları vardır: bunlar «kendi kendime» veya «kendi kendine», başkası karışmadan demektir: I was on my own all day yesterday (dün bütün gün kendi başıma idim). I did that work on my own (o işi kendi kendime (tek başıma) yaptım).

4) OF MINE, OF HIS, OF YOURS… gibi kullanışlar İngilizcenin şive hususiyetlerindendir: A friend of yours called to see me (dostlarınızdan biri görüşmek için bana uğradı); That brother of mine has been in trouble again (o kardeşim gene bir sıkıntıya uğradı) gibi. Bu kullanış şekline çok rasgelinir.

(a)          On the desk were some letters of mine (yazıhanenin üstünde bazı mektuplarım (hepsi) vardı) cümlesi ile; (b) On the desk were some of my letters (mektuplarımın bazıları (bir kısmı) yazıhanenin üstünde idi) cümlesi arasında, Türkçelerinde de belli olacağı gibi, manaca fark vardır.

 

İşaret Zamirleri

İşaret zamirleri, müfret için THIS, THAT; cemi için THESE, THOSE, the FORMER (evvelki) the LATTER (sonraki) ve SUCH (böyle / öyle) kelimeleridir. Bunlar isimle birlikte kullanılınca işaret sıfatı olurlar.

THE FORMER iki şeyden birinciyi, yani ilk söyleyeni belirtmek için; THE LATTER de İkinciyi, veya sonra söyleneni belirtmek için kullanılır: Shakespeare and Goethe were both great poets; the former was an Englishman, the latter a German (Shakespeare ile Goethe, ikisi de, büyük şairdi; ilki İngiliz, İkincisi Almandı).

SUCH kelimesi «so great» (onca veya bunca büyük) veya «of that kind» (o türlü) gibi manalarda olmak üzere, predikat durumunda olarak kullanılır: Such is the power of the Press (Matbuatın kudreti bu derece büyüktür); Such is the state of man (insanın hali böyledir) gibi.

Aşağıdaki sözlerde işaret zamirleri hususi bir manada kullanılmıştır, bunlar idiomatic, yani şive hususiyetini ihtiva eden sözlerdir: —

Have you been helping your mother; THAT’S a good girl (annenize yardım ediyorsunuz değil mi; iyi kızlar öyle yapar).

THIS MUCH I do know (ben bu kadarını bilirim / benim bildiğim bu kadar, üst tarafına karışmam).

He told me to go SUCH AND SUCH a place at SUCH AND SUCH a time and I would meet Mr. SO-AND-SO. But when I got there there was no SUCH person («falan» yere «filan» vakitte giderek «falan» efendi ile buluşmamı söyledi. Oraya gittiğimde orada öyle bir kimse yoktu).

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-mulkiyet-ve-isaret-zamirleri-turkce-orneklerle

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.