İngilizce İyelik sıfatları

İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları – İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

 

 

 

 

 

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:
That's my daughter.
Şu benim kızım.
Is this your book?
Bu senin kitabın mı?
This is her office.
Bu onun ofisi.
I've got their phone number.
Telefon numaralarını unuttum.
Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.
Kişi Zamirleri	Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları
I - Ben		My - Benim
You - Sen	Your - Senin
He - O (Erkek)	His - Onun
She - O (Dişi)	Her - Onun
It - O (Cansız, Cinssiz)	Its - Onun
We - Biz	Our - Bizim
You - Siz	Your - Sizin
They - Onlar	Their - Onların
"my, your, her, his, its, our, their" tekil ya da çoğul kullanımlarda değişime uğramadan aynen kalır.
Here's my book.
Kitabım burada.
Here are my books.
Kitapların burada.
Örnek Cümleler ve Türkçeleri:
Alison is doing her homework.
Alison ödevini yapıyor. (onun ödevini)

Do you live with your parents?
Ailenle mi yaşıyorsun? (senin ailen)

We love our new house.
Yeni evimizi seviyoruz. (bizim yeni evimiz)

He's in his	office.
Ofisinde. (onun ofisinde)

The children are with their grandmother.
Çocuklar büyük anneleriyle beraberler. (onların büyük anneleri)

I like my new job.
Yeni işimi seviyorum. (benim yeni işimi)

Amsterdam is famous for its	canals.
Amsterdam kanallarıyla meşhurdur. (onun kanalları)

She's with her boyfriend.
Erkek arkadaşıyla birlikte. (onun erkek arkadaşı)

They haven't got their umbrellas.
Şemsiyeleri yok. (onların şemsiyeleri)

She's in her bedroom.
Yatak odasında. (onun yatak odasında)

He's looking for his shoes.
Ayakkabılarını arıyor. (onun ayakkabıları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.