İngilizce Nesne ve Kişi Zamirleri

İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

 

 

 

 

 

Kişi Zamirleri	 	Fiil	 	Nesne Zamirleri
I	 		see	 	them.
She	 		knows	 	me.
We	 		don't like	it.
Bunun yanında “object pronouns” yani nesne zamirleri prepozisyonlarla birlikte de kullanılırlar:
Do you live with them?
Onlarla mı yaşıyorsun?
Jenny works with him.
Jenny onunla çalışıyor.
Kişi Zamirleri - Subject pronouns
I	 	Ben
You	 	Sen
He	 	O - Erkekler için kullanılır
She	 	O - Kızlar için kullanılır
It	 	O - Cansız varlıklar için kullanılır.
We	 	Biz
You	 	Siz
They	 	Onlar
Nesne Zamirleri - Object Pronouns
I	 	Ben
You	 	Sana-seni
Him	 	Ona-onu - Erkekler için kullanılır
Her	 	Ona-onu - Kızlar için kullanılır
It	 	Ona-onu - Caznsız varlıklar için kullanılır.
Us	 	Bizi-Bize
You	 	Sizi-Size
Them	 	Onları-Onlara
Örnek Cümleler ve Türkçeleri:
Can you help us with these bags?
Bu çantaları taşımamızda bize yardım edermisiniz?
We usually see them at the weekend.
Onları genelde hafta sonları görürüz.
How did you teach him to read?
Ona okumayı nasıl öğrettin?
Dikkat edilirse 'kişi zamirleri - subject pronouns' öznelerin, yani eylemi gerçekleştirenlerin yerine kullanılır.
I write to her once a month.
Ona ayda bir yazarım.
He loved her very much but she didn't love he.
O onu (kızı) çok sevdi ama o (kız) onu sevmedi.
Why did you ask them to come? I don't like them.
Neden onlardan gelip gelmeyeceklerini sordun? Onlardan hoşlanmıyorum.
Please don't wait for us.
Lütfen bizim için beklemeyin.
Did they tell her the news?
Ona olan biteni anlattılar mı ?
Would you like to come with me?
Benimle gelmek istermisin ?
Aşağıdaki cümlelerde nesne zamirlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyim.
Nesne zamirlerinin neye karşılık geldikleri koyu harflerle yazıldı.
I can't open this door. Could you open it for me, please?
Kapıyı açamadım. Benim için onu açarmısın lütfen?
I can't do this homework. Can you help me?
Bu ev ödevini yapamam. Bana yardım edermisin?
I asked you a question but you didn't answer me.
Sana bir soru sordum ama sen bana cevap vermedin.
We're not ready. Please give us some more time.
Hazır değiliz. Lütfen bize biraz daha zaman verin.
She speaks very quickly. I can't understand her.
Çok hızlı konuşuyor. Onu anlayamıyorum.
I'm sorry about your birthday. I'm afraid I forgot about it.
Doğum gününden dolayı üzgünüm. Korkarım onu unuttum.
Jill's a very nice woman. Do you know her?
Jill çok iyi bir kadın. Onu tanıyormusun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.