İngilizce Egzersiz – 31-37 Egzersizler

Egzersiz 31.—
The tailor has scissorsThe thief is In prison
The baker has breadThe beer is in the bottle
The butcher has meatThe flowers are in the garden
The postman has lettersThe ill girl is in hospital

 

 

I– my– mine
you– your– yours
he– his– liis
she– her– hers
it– its– its own
we– our– ours
you– your– yours
they– their– theirs

 

ben– benim– benimki
sen– senin– seninki
0– onun– onunki
0– onun– onunki
0– onun– onunki
biz– bizim– bizimki
siz– sizin– sizinki
onlar– onların– onlarınki

 

Egzersiz 32. —

My pipe, it is mine. — Our cup, it is ours- — Your servant, it is yours. — His dress, it is his. — Her mirror, it is hers. —- Their house, it is theirs. — My comb, it is mine. — Your decision, it is yours. — Her friend, it is hers.

Egzersiz 33. —

married —king-peace — always — in —- there —- be­fore — more — easy — ill — before — large (veya big, great) — over (veya on) — lazy — without — rich — night — long — young (veya new, çünkü old hem yaşlı hem eski mânasına gelir) — violent — short —• cold — clean — woman — ugly —• shut (ve­ya closed) — dry — slow — bad — feeble-

 

Egzersiz 34.
to drinkto goto look
I drinkI goI look
you drinkyou goyou look
he, she drinkshe, she goeshe, she looks
we drinkwe gowe look
you drinkyou goyou look
they drinkthey gothey look

 

Egzersiz 35. —

I do my work. — We go to the movies. — She is able to do that. — Do you go home? — I come from school.

—   He does nothing because he is lazy. — The boy drinks a glass of milk every morning. — You read Turkish and I write English- — I learn English. — I know English better than you do. —- Please, open the window.

Egzersiz 36. —

İşimi yapıyorum. — Sinemaya gidiyoruz. — O (kad.) bunu yapmağa muktedirdir. — Eve gidiyor musun? — Okuldan geliyorum. — O (erk) bir şey yapmıyor çünkü tembeldir. — Çocuk her sabah bir bardak süt içiyor. — Siz Türkçe okuyorsunuz ve ben İngilizce yazıyorum. — İngilizce öğreniyorum. — İn­gilizce’yi sizden daha iyi biliyorum. — Lütfen, pen­cereyi açınız.

İngiliz dilinde şimdiki zaman için 2 tür kip vardır: to run — koşmak, I run — koşuyorum, I am running

—    koşmaktayım.

İkinci şekil hareketin tam o anda yapılmakta olduğunu gösterir. Bunun için fiilin önüne (to be) yardımcı fiili getirilir ve fiilin sonuna (ing) eklenir.

I talk — konuşuyorum, I am talking — konuşmaktayım.

You come — geliyorsunuz, you are coming — gel­mektesiniz.

Bundan başka (ing) özne isim olarak da kullanılır: to run — koşmak, running — koşarak, to go — gitmek, going — giderek, to learn — öğrenmek, learning — öğrenerek.

Egzersiz 37. —

With our ears we hear. — With our nose we smell. With our feet ve walk. — With our tongue we talk. With our eyes we see. — With our mouth we eat.

In the chair we sit. — In the bed we sleep. — With cards we play. — With soap we wash.

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-egzersiz-31-37-egzersizler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.