35th LESSON — 35 nci İNGİLİZCE DERS

Dear Sirs,

I inform you that I am greatly interested in your books. Please let me have by return of post your ca­talogue.

I shall then let you have an order for the books desired also with a cheque for remittance.

Yours truly,

 

boss (bos) patron, catalogue (katalog) katalog, colleague (kol’ig) iş arkadaşı, enclose, to (tu in’kloz) iliştir­mek.

favourable (fevur’ebıl) uygun, elverişli, interested (interestıd) ilgili, invoice (in’vois) fatura, sample (sam’pıl) örnek, salary (sal’ari) ücret, job (cob) iş, ödev, hizmet, latest (le’test) en son.

liable (lay’ebıl) bağlı, reduce, to (tu ridius) indirmek, regret, to (tu rıgret) yerinmek, remittance (remit’ans) ödeme, rest, to (tu rest) dinlenmek, reply, to (tu riplay) cevap vermek.

require, to (tu ri’kuayr) iste­mek.

truly (tru’li) içten bağlılıkla, worry (uo’ri) merak, üzüntü, endişe.

 

Ticaret ve iş mektuplarında (Sayın Bay) karşılığı İngilizcede (Dear Sir) yahut (Gentleman) dır. O Her zamankinden çok, burada kısa cümleler pek gereklidir.
(1) Eğer bir çok kimselere birden hitap ediliyorsa, (Dear Sirs) veya (Gentlemen) kullanılır.

 

Bir yayınevinden kitap ısmarlamak maksadıyle katalog istemektesiniz.

I inform you that (size bildiriyorum ki) I am greatly interested in your books (kitaplarınızla çok ilgilendiğimi). Please let me have (lütfen bana yol­layınız) by return of post (ilk posta ile) your catalogue (kataloğunuz). I shall then let you have (o vakit size göndereceğim) an order (bir şipariş) for the books desired (istediğim kitaplar hakkında) also with a cheque (bir çek ile beraber) for remittance (tutarı karşılamak üzere).

Genel olarak, İngilizce ticaret mektupları (Yours truly), (Yours faithfully) (Very truly yours) ile biter.

Şimdi aşağıda verdiğimiz aynı mektubun cevabını inceleyiniz.

Dear Sir,

We lıave received your letter of the 12th March and enclose our lates catalogue- We have no doubt that you will find in there the books you require.

We await your order which will have otir best attention.

Yours faithfully,

 

I have written you on the 7th May.Size mayısın 7 sinde yaz­dım.
I await your favourable reply.Uygun cevabınızı bekliyorum.
We have received the goods.Mallan aldık.
Please let me have samples.Lütfen örnek gönderiniz.
I am sending you the invoice.Size faturayı gönderiyo­rum.
Your prices are very high.Fiyatlarınız çok yüksektir.
I regret I cannot reduce my pricesFiyatlarımı indiremiyece- ğim için müteesifim.

 

EGZERSİZ 58 — Bu dersteki cevap mektubunu Türkçeye çevirerek yazınız.

 

OKUMA:

Hasta yatan bir yardımcıya mektup:

Dear Mr. Erasal,

Even if you are away from the office for a few days, your are liable to orders from the boss. Here are the orders:

1   — Don’t worry about your job: it will be here when you come back.

2   — Don’t worry about your salary: it will be sent to you every week.

3   — Don’t worry about your work: five of your colleagues offered their kind services.

4   — Last order: you are to rest.

Further orders will be sent if necessary.

Very truly yours.

 

even if you are away: uzakta olsanız bile, you are liable to orders: emirlere bağlısınız, don’t worry: merak etmeyin — don’t worry about: …için üzülmeyin.

offered their kind services : gönüllü olarak işle­rinizi yapmağı teklif ettiler.

your are to rest: istirahat etmelisiniz, further orders: başka emirler.

 

 

Kıtalar — Continents
EuropeAvrupaEuropeanAvrupali
yurop yuropi’an 
AsiaAsyaAsiaticAsyali
egya esiat’ik 
AfricaAfrikaAfricanAfrikalı
af’rika af’rikan 
AmericaAmerikaAmericanAmerikalı
amer’ika amer’ikan 
AustraliaAvustralyaAustralianAvustralyalI
os’tralya ostra’lyan

 

Ülkeler – Countries

 

YURT: İÇİNDE YAŞIYANLAR:DİL:
Turkey—TürkiyeTurkTurkish
törk’itörktörk’iş
England—İngiltereEnglishmanEnglish
ing’landin’glişmanin’gliş
France—FransaFrenchmanFrench
fransfrenç’manfrenç
Russia—RusyaRussianRussian
raş’araş’anraş’an
Belgium—BelçikaBelgianFrench-Vallon
bel’cyombel’cyanfrenç-vallon
Germany—AlmanyaGermanGerman
cörm’anicör’mancör’man
Italy—İtalyaItalianItalian
ital’iital’yanital’yan
Spain—İspanyaSpaniardSpanish
speynspan’yardspan’iş
Portugal—PortekizPortuguesePortuguese
por’çyugalporçyugizporçyugiz
Denmark—DanimarkaDaneDanish
den’markdeynden’iş
Norway—NorveçNorwegianNorwegian
nor’ueynoruî’cyannoruî’cyan
Sweden—İsveçSwedeSwedish
suid’ensuîdsuîd.’iş
Greece—Y unanistanGreekGreek
grissgrîkgrîk
Switzerland—İsviçreSwissFrench-German
suit’zerlandsuisfrenç-cör’man
Holland—HollandaDutchmanDutch
ho’landdaç’mandaç
Roumania—RumanyaRoumanianRoumanian
rum’enyarum’enyanrum’enyan
Austria—AvusturyaAustrianGerman
os’tryaos’tryancör’man
Bulgaria—BulgaristanBulgarianBulgarian
bul’garyabulga’ryanbulga’ryan
Egypt—MısırEgytianArabic
eciptecipt’,sanarabik
Hungary—MacaristanHungarianHungarian
hön’garihönge’ryanhönge’ryan
Poland—PolonyaPolePolish
Polandpolpo’liş
China—ÇinChineseChinese
çay’naçaynizçayniz
Japon—JaponyaJapaneseJapanese
çapancapanizcapaniz

https://blog.ingilizceceviri.org/35th-lesson-35-nci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.