İngilizce Egzersiz – 1-5 Egzersizler

EGZERSİZ DÜZELTME BÖLÜMÜ

Kitapta bulunan bütün egzersizlerin düzeltilmiş şekilleri ile derslere ait tamamlayıcı ve aydınlatıcı açıklama.

 

(a) ve (an)

İngiliz dilinde her ismin önüne konulan tanım harfidir- Eğer isim sessiz harfle başlarsa, (a) kulla­nılır. Örnek:

a day                             bir gün

a boy                              bir çocuk

a window                      bir pencere

Eğer isim sesli harfle başlarsa, (an) kullanılır.

Örnek:

an arm                          bir kol

an egg                           bir yumurta

an animal bir hayvan

Egzersiz 1.—

Arif has a book. – Selma has an apple. – Reşat is a boy- – Leylâ is a girl. – Adil has an orange – The orange is a fruit.

Egzersiz 2. —

Adil has a book and a pencil. – Leylâ ise a girl and Reşat ise a boy.

(is) dir – (has) var (maliktir)

The books is red. Kitap kırmızıdır.

The boy has a book. Çocuğun bir kitabı var.

The brother has an apple dediğimiz zaman, erkek kardeşin (biraderin) bir elması var.

Halbuki:

The brother is ill denilince; erkek kardeş hasta dır anlamına gelir.

İleride de göreceğiniz üzere, (has), (to have) malik olmak, fiilinin şimdiki zaman tekil üçüncü şa­hıs, is ise (to be) olmak, fiilinin şimdiki zaman tekil üçüncü şahısdır-

Egzersiz 3. —

The paper is white. — This boy has a pencil. — This window is small. — The sea is large. — The sister has a book. — The brother has an apple- — The colour of the house is red — The garden has a door. The door of the kitchen is black. -— The father has an orange. — The mother is good.

İngilizcede iyelik (of) ile anlatılır. Örnek:

the window of the house – evin penceresi the colour of the sky – göğün rengi the shoes of Tom – Tom’un ayakkabıları

Bunun kısa şekli, ismin sonuna (’s) eklemekle de olur, o zaman (of the) kalkar. Örnek:

the friend of Adil – Adil’s friend: Adilin arkadaşı the shoes of Tom – Tom’s shoes: Tom’un ayakkabıları the books of the girl – the girl’s books: Kızın kitabı

DİKKAT:

Yukardaki iyelik şekli yalnız canlı yaratıklar için kullanılır. Onun için, 4 üncü egzersizin 2 nci satırın­daki:

yalnız: the window, the house

the window of the house şeklinde kullanılır.

Egzersiz 4. —

1 — The apple of Adil                         2 — Adil’s apple

1 — The window of the house 1 — The mouth of the cat 2 — The cat’s mouth 1 — The daughter of the father 2 — The father’s daughter 1 — The paper of the girl 2 — The girl’s paper 1 — The nose of the sister 2 — The sister’s nose 1 — The bread of my son 2 — My son’s bread 1 — The cheese of my uncle 2 — My uncle’s cheese

(is) dir – (are) dirlar The flowers are red – çiçekler kırmızıdırlar: (are) burada (dirlar) anlamındadır.

The girls are pretty – kızlar güzel dirler. Bunun tekil şekli (is) dir.

The girl is pretty – kız güzeldir The flower is red. – Çiçek kırmızıdır.

Egzersiz 5. —

The flowers are nice The uncles are ill.

The houses are big-                            My eyes are closed.

The fathers are good. My sisters are nice.

What is the colour of these flowers?

The colour of these flowers is red.

My brother’s friends are wise.

(the), (a) (an) the belirli tanım harfidir; the book dediğimiz zaman, bilinen, tanınan bir kitap anlaşılır, a, an: a book de­nilince, herhangi bir kitap mânası çıkar, the boy – bildiğimiz bir çocuk a boy – herhangi bir çocuk

I have the book – ben (o, bilinen, belirli) kitaba mali­kim.

I have a book – benim bir kitabım var (hangisi olduğu belli değildir).

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-egzersiz-1-5-egzersizler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.