19th LESSON — 19′ uncu İNGİLİZCE DERS

Who is there?Kim var orada?
hu is dher
Who is with you?Kiminle berabersiniz?
hu is uidh yu(Kim var sizinle?)
Whose letter is this?Kimin mektubudur bu?
huz let’er is dhis
Whose dress is that?Kimin elbisesidir şu?
huz dres is dhat
What is in this bottle?Bu şişede ne var?
uot is in dhis bot’il
There is beer in this bottle.Bu şişede bira var.
dher is bir in dhis bot’il
Whose scissors are big?Kimin makası büyüktür?
huz si’zörs ar big
The tailor’s scissors are big. Terzinin makası büyüktür.
dhi tey’lors si’zörs ar big
Who is deaf? My father is deaf.Kim sağırdır? Babam sağırdır.
 
hu is def may fa’dhir is def
My poor friend is blind.Benim zavallı arkadaşım kördür.
may pur frend is blaynd 

 

baker (be’kır) ekmekçi.letter (let’ır) harf; mektup.
because (bi’koz) çtinki, zira.meat (mît) et.
beer (bîr) bira.neighbour (ne’bur) komşu.
blind (blaynd) kör.postman (post’man) postacı.
bottle (bo’tıl) şişe.prison (pri’zın) ceza evi.
butcher (but’çör) kasap.scissors (sî’zörs) makas.
come, to (tu kam) gelmek.şee, to (tu sî) görmek.
deaf (def) sağır.tailor (te’lör) terzi.
down (daun) aşağı, aşağıda.tlıief (dhîf) hırsız.
dress (dres) elbise.where (hu’er) nerede?
for (for)… den dolayı, içinwhose (huz) kimin?
from (from)… den,… dan.why (u’ay) neden?, niçin?
go, to (tu go) gitmek.with (uidh) ile, beraber,
hospital (hospital) hastane.

 

Who are you?Kimsiniz?
Whose bottle is this?Kimin şişesidir bu?
Who were at home?Evde kim vardı?
Who is in hospital?Kim hastanededir?
My neighbour is in hospital.Komşum hastanededir.
Why is he in hospital?Neden hastanededir?
Because he is ill.Çünki (o) hastadır.
Whose scissors are that?Şu kimin makasıdır?
The scissors of the tailor.Terzinin makası.
Who is in prison?Kim hapistedir?
The thief is in prison.Hırsız hapistedir.
The postman has a letter for youPostacıda size bir mektup var.
It is from my teacherÖğretmenimdendir.
Where is your sister?Kız kardeşiniz nerede?
She is out; she is notDışarıdadır, içeride değil,
in; she is down.aşağıdadır.

 

IDIOMS
You had better see.Kendiniz görürseniz fena
yu hed bet’er siolmaz.
When we were at school.Biz okulda iken.
uen ui uer et skul 
Let me see.Durun bakayım.
let mi si 
Let us go home.Eve gidelim .
let as go hom 
Come in!Giriniz!
kam in

 

EGZERSİZ 31 — Noktalı yerlere, yerine göre, bu kelimelerin birini yazınız: letters — meat — bottle — prison — scissors — bread — garden — hospital.
The tailor has ……………………………   The thief is in ……………………………

The baker has …………………………….. The beer is in the ………………………

The butcher has …………………………. The flowers are in the………………..

The postman has ……………………….   The ill girl is in …………………………

 

Bu derste kolay ufak okuma parçaları vermeye başlıyoruz. Bunun için eğlenceli ve zevkle okunabilecek parçalar seçmeye özellikle dikkat ettik.

Bu metinlerde rastlanacak yeni kelimeler kitabın sonundaki sözlükte bulunmaktadır. Bununla beraber, her okumayı bol ve aydınlatıcı Türkçe açıklamalar izleyecektir.

OKUMA:

Packing up for holiday.

Before you begin to pack, make a list. Take a piece of paper and write everything you want.
Suppose you are in bed. What have you got on? A night shirt. Write it. You rise; what do you do? you wash yourself. With what do you wash yourself? With soap; write soap.

Then begin at your feet; what do you wear on your feet? Shoes and stockings; write it. Go on like that up to your head.

That is what I always do. I make a list, I read it, and then of course I lose it…

 

to pack  : paket, ambalaj yapmak — pac­king up for holiday: tatile hazırlık yapmak.

to make (tu meyk): yapmak — make a list: bir liste yapınız.

piece (pîs): parça, adet — a piece of paper : bir parça kağıt.

everything : herşey. to suppose : farz etmek, what have you got on? üstünüze ne giyiyorsu­nuz?

write it (rayt it): onu yazm.

to do (tu du): yapmak — what do you do? ne ya­parsınız?

at your feet: ayaklarınıza.

to go on (tu go on) : devam etmek.

like that (layk dhat): böylelikle.

then (dhen): sonra, o zaman, of course  • tabi.

https://blog.ingilizceceviri.org/19th-lesson-19-uncu-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.