16 th LESSON — 16′ ncı İNGİLİZCE DERS

Adil is younger than you Adil sizden daha gençtir, are.

Adil is yanger dhen yu ar

I    am the strongest of Hepinizden en kuvvetliyim you all.

ay em dhi strongest of yu ol

I  am as wise as you are. Sizin kadar zekiyim, ay em ez uayz ez yu ar

We are not so rich as İzzet kadar zengin değiliz. İzzet.

ui ar not so riç ez İzzet You are less industrious Benden daha az çalışkansı- than I am.                  nız.

yu ar less indas’trius dhen ay em

DİKKAT: — Gördüğünüz gibi olumlu cümlelerde eşitlik durumu as … as (… kadar) yardımıyle anlatılır

I   am as rich as you are (Sizin kadar zenginim).

Olumsuz cümlelerde birinci as yerine so gelir:

I   am not so rich as you are (Sizin kadar zengin deği­lim).

as (ez) gibi; kadar                               care (ker) dikkat, özen,

arrested (ares’tıd) tutuklan- careful (ker’ful) dikkatli, mış.      delicate (deli’ket) nazik, narin.

 

difficult (difi’költ) zor.precious (pri’şöz) değerli.
health (heldh) sıhhat.silver (sıl’vör) gümüş.
heavy (hevi) ağır.simple (sim’pıl) sade, saf.
industrious (indas’tri’us)solid (so’lid) sağlam.
çalışkan.than (dhen)… den,… dan.
iron (ay’rön) demir.think (dhink) düşünmek.
lazy (lezi) tembel.thread (dhred) iplik.
liquid (li’kuid) mayi.violent (vayo’lınt) şiddetli.
loss (los) kayıp, ziyan.which (uiç) hangi, hangisi.
necessary (nise’seri) gerekli.wood (ğud) tahta, ağaç.
oil (oil) yağ.

 

Girls are more delicate than boys.Kızlar oğlanlardan daha naziktir.
Father is older than mother.Baba, anneden daha yaşlıdır.
Riza is more violent than İzzet.Riza, İzzetten şiddetlidir.
Bob is as tall as yous are.Bob, sizin kadar boyludur.
Iron is more solid than wood.Demir tahtadan daha sağlamdır.
Hayri is as young as I amHayri benim kadar gençtir.
Which is heavier? Oil or water?Hangisi daha ağır? Yağ mı, su mu?
Gold is more precious than silver.Altın gümüşten daha değerlidir.
Paper is not so solid as thread.Kâğıt sicim kadar sağlam değildir.
Money is not so necessary as health.Para sağlık kadar lüzumlu değildir.
Silver is not so heavy as iron.Gümüş demir kadar ağır değildir.

 

IDIOMS
What happened to you?

uot hap’önd tu yu

Size ne oldu?
He is at a loss.

hi is et e loss

Zor durumdadır.
Many and many a time.

me’ni end me’ni e taym

Bir çok kez.
Have him out.

hev him aut.

Onu dışarıya at.
Have him arrested.

hev him ares’ted

Onu tevkif et.

 

EGZERSİZ 26 — Aşağıdaki cümleleri tamamlayı­nız.

I am more careful… you are. — You are not so strong … I am. — Selma is less pretty … I am. — Tom is as rich … you are. — Oil is less heavy … water

—    Health is … precious than money. — I am as deli­cate … you are. — It is not so simple… you think. — You are as wise … I am, indeed. —• But you are … so delicate as I am.

EGZERSİZ 27 — Aşağıdaki sıfatların altını çiziniz.

A violent poison. — An industrious person. — A natural death. — A strong man without fear or a strong man with no fear. — A dirty place without light or a dirty place with no light. — A boy without care or a girl with no care. — A heavy liquid. —- A solid metal. — Health is the most precious thing. — You are very kind, indeed!

 

BELLEYİNİZ

Days of the week — İngilizce Haftanın günleri
Sundaysan’deyPazar
Mondayman’deyPazartesi
Tuesdaytyus’deySah
Wednesdayuenz’deyÇarşamba
Thursdaydhörs’deyPerşembe
Fridayfray’deyCuma
Saturdaysatir’deyCumartesi
Todaytu’deyBugün
Yesterdayyestir’deyDün
Tomorrowtu’mor’oYarın
Holidays — Tatiller 
Hollidayholi’deyTatil günü
Birthdaybördh’deyDoğum günü
Anniversaryani’vör’seriYıldönümü
New Year’s daynyu yirs deyYılbaşı
Festive dayfestiv deyBayram
Greetings — Selâmlaşma
Good morninggud mor’ninİyi günler
Good daygud deyGünaydın
Good eveninggud iv’ninİyi akşamlar
Good nightgud naytİyi geceler
Good – byegud – bayAllaha
  ısmarladık
Meals — Yemek 
Breakfastbrek’fastKahvaltı
LunchlönçÖğle yemeği
5 o’clock teafayv o’klok tiİkindi çayı
Supper, dinnersapır, dinirAkşam yemeği

 

BELLEYİNİZ
The Months — İngilizce Aylar
Januarycan’uariOcak
Februaryfeb’ruariŞubat
MarchmarcMart
Aprilep’rilNisan
MaymeyMayıs
JunecunHaziran
Julycu’layTemmuz
Augusto’gustAğustos
Spetembersip’tembörEylül
Octoberok’tobörEkim
Novembernov’embörKasım
Decemberdis’embörAralık

 

The Seasons — İngilizce Mevsimler
SpringspringBahar
Summersam’erYaz
Autumno’tumSonbahar
Winteruin’terKış

 

The Cardinal Points — Dört yön (İngilizce Yönler)
NorthnordhKuzey
SouthsaudhGüney
EastistDoğu
WestuestBatı

 

Natural Phenomena — Tabiat olayları

Sunrisesan’rayzGüneşin doğması
Sunsetsar.’setGüneşin batması
Moonlightmun’laytMehtap
Rainbowrer.’boGök kuşağı
Lightninglayt’ninnŞimşek
Thunderboltdhan’dörboltGök gürlemesi

https://blog.ingilizceceviri.org/16-th-lesson-16-nci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.