15th LESSON — 15′ inci İNGİLİZCE DERS

A strong man

e strong man

Kuvvetli bir adam.
A stronger man

e stronger man

Daha kuvvetli bir adam.
The strongest man

dhî strongest man

En kuvvetli adam.
A rich merchant

e riç merç’ant

Zengin bir tüccar.
A richer merchant

e riç’er merç’ant

Daha zengin bir tüccar.
The richest merchant

dhî riç’est mercant

En zengin tüccar.
KURAL 11 — İngilizcede, tek (ve bazı çift) heceli sıfatlara üstünlük ve en üstünlük derecesini anlatmak için, (er) ve (est) eklenir.

 

An easy lessonKolay bir ders.
an iz’i less’en 
An easier lessonDaha kolay bir ders.
an Iz’ier less’en
The easiest lessonEn kolay ders.
dhî iz’iest less’en 
A dirty streetPis bir sokak.
e dört’i strit 
A dirty streetDaha pis bir sokak.
e dörtier strît 
The dirtiest streetEn pis sokak.
dhî dörtiest strit

 

KURAL 12 — Sessiz bir harften sonra (y) ile biten sıfatlarda üstünlük ve en üstünlük derecesi, (durumu) sıfatın sonuna (ier) ve (iest) eklemekle anlatılır (y) ’i kalkar.
An important thing

an important dhing

Önemli bir şey.
A more important thing

e mor impor’tmt dhing

Daha önemli bir şey.
The most important thing

dhî most impör’tmt dhing

En önemli şey
A less important thing

e les impor’tmt dhing

Daha az önemli bir şey.

 

KURAL 13 — İki veya fazla heceli sıfatlarda üs­tünlük ve en üstünlük (more), (most) kelimelerinin yardımı ile yapılır, (less) daha az, daha küçük durumu anlatan kelimedir.
deep (dîp) derin.liar (la’yar) yalancı.
dust (dast) toz.light (layt) ışık, ziya.
fear (fîr) korku.natural (naç’öral) tabiî.
happy (hep’i) mutlu.new (nyuz) havadis, haber.
hard (hard) sert; zor.person (pör’sm) kişi, zat.
more (mor) fazla; daha.sharp (şâ’p) sivri, keskin.
less (les) daha az.straight (strât) doğru, dürüst.
place (plâs), yer, mahal.such (saç) öyle, böyle, gibi.
poison (poy’zın) zehir.without (uidh’aut)… siz.
quite (ku’ayt) tamamen.work (uörk) iş, çalışma.
or (or) veya, yahut.most (most) en fazla, en çok.
sad (sad) mutsuz, acıklı.important (im’pör’tent) önemli.
poor; poorer; poorestyoksul; daha yoksul; en yoksul
  
happy; happier; happiestmutlu; daha mutlu; en mutlu
pretty; prettier; prettiestgüzel; daha güzel; en güzel
cheap; cheaper; cheapestucuz; daha ucuz; en ucuz
clean; cleaner; cleanesttemiz; daha temiz; en temiz
  
difficult; more difficult;zor; daha zor
most difficulten zor
less difficultdaha az zor (daha kolay)

 

DİKKAT:

good — better— best iyi — daha iyi — en iyi

gud— bet’ör — best

bad — worse — the worst fena—daha fena—en fena bed — uörs —• dhî uörst

little — less — the least az — daha az — en az lit’til — les —• dhî list

A good work — a better iyi bir iş — daha iyi bir iş work

e gud uörk — e betör uörk

 

Bad news — the worst fena havadis — en fena news havadis bed nyus — dhî uörst nyus

A little sugar — less sugar           az şeker — daha az şeker

e lit’tle gugar — les şugar

IDIOMS

What is about?                                  Ne oluyor? Ne var?

uot is ebaut

Who is she? A friend Kimdir o? Bir arkadaşım, of mine.

hu is şi e frend of mayn

He is such a liar!                              Öyle yalancıdır ki!

hi is saç e lay’ar

I   am quite all right. Çok iyiyim, ay em kuayt ol rayt

What is that to you? Size ne? uot is dhet tu yu

EGZERSİZ 24 — Aşağıdaki sıfatları üstünlük ve ve en üstünlük durumlarını anlatarak yazmız.

deep — dear — hard — bad — high — clever

—    good — narrow — easy — rich — short — sharp

—    little — thick — old -— great — wise — bitter.

EGZERSİZ 25 — Aşağıdaki kelimeleri İngilizceye çeviriniz.

elma — köprü —t- fırça — soğuk — temiz — gece

—   dürüst — ölüm —- ders — iş — son — balık — zayıf

—    mutsuz — eldiven — bahçe — at — güç — ay — şapka — buz — anahtar — dudak — kibrit — haber

—   isim — çift — zengin — kar — öğretmen — çirkin

—   dil — sarı — kırmızı — mavi — yıldız.

https://blog.ingilizceceviri.org/15th-lesson-15-inci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.