LESSON ONE — 1′ inci İngilizce Ders

The book, a book.

dhî buk, e buk

Kitap, bir kitap.
The apple, an apple.

dhî ep’il, an ep’il

Elma, bir elma.
Adil has an apple.

Adil hez an ep’il

Adilin bir elması var.
The apple is a fruit.

dhî ep’il is e frût

Elma bir meyve dir.

KURAL 1. — İngilizcede üç tanım harfi (article) vardır: değişmez tanım harfi (the), sessiz bir harfle başlıyan kelimelerin önüne konulan (a) ve sesli harf¬lerle başlıyan kelimelerin önüne gelen (an).
(the), belirli tanım harfidir; (a) belirsiz tanım harfidir. The boolc, denilince bilinen bir kitap anlaşı¬lır. A book, denilince herhangi bir kitap anlaşılır.

The boy, a boy.Erkek çocuk, bir erkek çocuk.
The girl, a girl.Kız, bir kız.
The pencil, a pencil.Kalem, bir kalem.
The orange, an orange.Portakal, bir portakal.
(Burada “bir” sayı değildir ve “her hangi bir” anlamındadır)
book (buk) kitap.pencil (pensil) kalem.
apple (ep’ıl) elma.orange (or’mc) portakal.
boy (boy) erkek çocuk.he (hi) o (erkek için).
fruit (frût) meyve.she (şi) o (kadın için),
girl (görl) kız.good (gûd) iyi.
has (hez) var (maliktir).bad (bed) fena.
is (is) dir (olmak).and (end) ve.

 

Leyla is a girl.Leyla bir kızdır.
She is a good girl.O iyi bir kızdır.
Adil is a boy.Adil bir erkek çocuktur.
He is a bad boy.O fena bir erkek çocuktur.
He has a book.Onun bir kitabı var.
A boy and a girl.Bir erkek çocuk ve bir kız.
The book and the pencil.Kitap ve kurşun kalem.

EGZERSİZ 1 — Noktalı yerlere, yerine göre (a) veya (an) koyunuz.
Arif has … book. — Selma lias … apple. — Reşat is … boy, — Leyla is … girl. — Adil has … orange. The orange is … fruit.
EGZERSİZ 2 — Noktalı yerlere, yerine göre (girl) (has) (boy) (a) koyunuz.
Adil … a book and … pencil. •— Leyla is a… and Reşat is a…
Kelimeleri öğrenmeye özellikle dikkat ediniz; bunun için de bu kelimeleri bir kaç kez yazmak çok yararlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.