İngilizce Şimdiki Zaman – Present Continuous Tense

İngilizce şimdiki zaman konu anlatımı cümle kalıpları örnek İngilizce Türkçe cümleler, soru cümleleri diğer ders notlarını bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 


Present Continuous Tense cümle yapısı.
Özne + yardımcı fiil + esas fiil + -ing Takısı – Nesne
Örnek: I am waiting for the train. (Treni bekliyorum.)
Şimdiki Zamanla ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:
1. Durum: İngilizcede şimdiki zamanla cümle kurarken esas fiile -ing takısı getirilir. Tüm durumlarda bu geçerlidir.
2. Durum: 3. tekil şahıslar için (he, she, it) “is” yardımcı fiili, I için “am” yardımcı fiili, you-we-they için de “are” yardımcı fiili kullanılır.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:


Present Continuous Tense-Şimdiki Zaman’ı kullandığımız durumlar ve örnek cümlele:
1. Kullanım. Konuşma anında devam eden eylemlerden bahsederken:
Örnek cümle: He is working at the moment. (Şu anda çalışıyor.)
2. Kullanım. Geçici durumlardan söz ederken. Eylemin Konuşma anında olması gerekmiyor:
Örnek cümle: My daughter is atudying English at ODTU University.(Benim kız kardeşim ODTU üniversitesinde ingilizce öğrenimi görüyor.)
3. Kullanım. Planlanan eylemlerden bahsederken:
Örnek cümle: We are spending next winter in Australia.(Gelecek kışı Austuralyada geciriyoruz.)
4. Kullanım. Always, usually gibi zarfların kullanıldığı eylemleden söz ederken:
Örnek cümle: Sheis always helping people. (O her zaman insanlara yardım ediyor.)
5. Kullanım. Şartların uzun bir zaman periyodunda değiştiği durumlardan bahsederken:
Örnek cümle: The earth is slowly getting warmer. (Dünya yavaşca ısınıyor.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.