İngilizce sıfatlar

İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar konu anlatımı bu sayfada yer almaktadır.

 

 

 

 

 

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” (1) anlamına gelirler.
Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir,
özel bir durumu yoktur.
Belgisiz Sıfat - indefinite article: a
Eğer kelimenin okunuşu (buraya dikkat edin, kelimenin kendisi değil) sessiz harf ile başlıyorsa “a” kullanılır.
It's a gift.
O bir hediye.
It's a lovely day.
Çok güzel bir gün.
Belgisiz Sıfat - İndefinite article: an
Belirli olmayan objeler için kullanılır. Eğer kelimenin okunuşu sesli harf ile başlyorsa “an” kullanılır.
Can I have an orange juice?
Portakal suyu alabilirmiyim.
I am an English teacher.
Ben bir İngilizce öğretmeniyim.
I will be there in an hour.
Bir saat içinde orda olacağım.

Definite article: the
Eğer hakkında konuştuğunuz nesne ile ilgili konuşmacı ve dinleyici bilgi sahibi ise “the” kullanılır.
The player is very good.
Oyuncu çok iyi.
Did you clean the car?
Arabayı temizledin mi?
Burada söz konusu olan bizim arabamızdır. Sadece bir tane var. Belirli bir araba söz konusu.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:
This is a beautiful painting. Does the artist live near here?
Güzel bir tablo. Sanatkar buralarda mı yaşıyor?
İlk cümlede belirli olmayan bir tablodan bahsedildi. Ama ikinci cümlede ise tablonun sahibi,
yani belirli bir sanatkardan söz edildiği için “the” kullanıldı.
I bought a new toothbrush this morning and I can't find it. I'm sure I put it in the bathroom.
Bu sabah yeni bir diş fırçası aldım ama onu bulamıyorum. Eminim onu banyoya koydum.
Yine ilk cümlede sadece konuşan taraf diş fırçasından haberdar olduğundan “a” kullanıldı.
Banyo ise belirli olduğundan “the” kullanıldı.
There's a man at the door. He wants to see you.
Kapıda bir adam var. Seni görmek istiyor.
Bu cümlede de adam bilinen birisi olmadığında “a” kullanıldı. Ama “door” belli olduğunda the kullanıldı.
İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma
sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular
altında göreceğiz. Bunun yanında sıfatlar ve zarflar arasındaki ilişkilleri göreceğiz.
Sıfatlarla ilgili örnek cümleler ve anlamları konunun içerisinde yer alacak.
Sıfatlar, isimlerden önce kullanılan ve isimleri değişik yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
İngilizcede de sıfatlar genellikle isimlerden önce kullanılırlar.
Bazı örnek cümleler:
It's a beautiful day.
Güzel bir gün.
My teacher is very young.
Öğretmenim çok genç.
It's an expensive restaurant.
O pahalı bir restoran.
They're very friendly people.
Onlar çok sıcakkanlı insanlar.

Sıfatlar “to be” fiilinden sonra da kullanılabilirler.
My teacher is very young.
Öğretmenim çok genç.
Sıfatlar kullanıldıkları yerlere göre, tekillik-çoğulluk durumlarına göre ya da erkek-kız
kullanımına göre değişiklik göstermezler.
a clever girl – aklı bir kız
clever girls – akıllı kızlar
a clever boy – akıllı bir erkek çocuğu
clever boys – akıllı erkek çocukları
Aşağıdaki isim ve sıfatlarla ilgili örnek cümleler oluşturalım:
Small / rooms
The rooms are small. / They're small rooms.
Odalar ufak. / Onlar ufak odalar.

Not / long / story
It's not a long story. / The story's not long.
Uzun bir hikaye değil. / Hikaye uzun değil.

Happy / children
The children are happy. / They're happy children.
Çocuklar mutlu. / Onlar mutlu çocuklar.

Dirty / restaurant
The restaurant's dirty. / It's a dirty restaurant.
Restoran kirli. Kirli bir restoran.

Heavy / books
The books are heavy. / They're heavy books.
Kitaplar ağır. / Onlar ağır kitaplar.

Old / house
The house is cold. / It's a cold house.
Ev eski. / O eski bir ev.

Quiet / village
The village is quiet. / It's a quiet village.
Kasaba sessiz. / O sessiz bir kasaba.

pretty / garden
The garden's pretty. / It's a pretty garden.
Bahçe çok güzel. / O güzel bir bahçe.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.