İngilizce Should konu anlatımı

  İngilizce dersler Should İngilize konu anlatımı ile Türkçe ingilizcce örnek cümle kalıpları, soru cümleleri ve gramer yapısını bulacaksınız.

 

 

 

 

 

Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır:
Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken.
Mecburiyetlerden söz ederken.
Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

Should’un Cümle Yapısı

Özne + should + esas fiil

Should ‘un Kullanımı
1) Tavsiye verirken should kullanılır. Örnek cümleler:
You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.
You should visit your parents.
Anne babanı ziyaret etmelisin.
You should take care of your children.
Çocuklarınla ilgilenmelisin.
2) Zorunluluk durumlarında should kullanılır. Örnek cümleler:
You should be at work now.
Şu anda işte olmalısın.
You should brush your teeth after each meal.
Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.
You should not drive fast.
Hızlı araba sürmemelisin.
3) Olasılık içeren durumlarda should kullanılır. Örnek cümleler:
The bus should be here soon.
Otobüs birazdan burda olmalı.
They should be here by noon.
Öğlenleyin burda olabilirler.
4) Koşullu durumlarda should kullanılır: Örnek cümleler:
If Tom should phone while I am out, tell him I’ll phone him back later.
Ben dışardayken eğer Tom ararsa , onu sonra arayacağımı söyle. (“If Tom phones…” ile aynı anlamlı. Should kullanılmasının nedeni, Tom’un arama olasılığının düşük olması.)
I have left the clothes outside. If it is should rain, can you bring it in?
Elbiseleri dışarda bıraktım. Eğer yağmur yağarsa, onları içeri alırmısın?
5) “If I were you I should…” Eğer yerinde olsaydım …
If I were you i should buy that car.
Yerinde olsaydım o arabayı satın alırdım.
If I were you i shouldn’t eat it.
Yerinde olsaydım onu yemezdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.