İngilizce sayılar

Bu sayfada otomatik olarak sayıları İngilizce’ye çeviren program yer almaktadır ayrıca İngilizce sayıların 100’e kadar yazılışı ve okunuşlarını video izleyerek dinleyebilirsiniz çocuklar için İngilizce sayılar oyunu ve şarkısı yer almaktadır.

 

 

 

 

İngilizce Sayı Çevirme

Sayı:
İngilizcesi:

 

İngilizce sayı ne demek? Number

ingilizce sayıların yazılışı

Türkçe – İngilizce

0- Sıfır - Oh, nil, zero
1-bir - one
2-iki - two
3-üç - three
4-dört - four
5-beş- five
6-altı - six
7-yedi - seven
8-sekiz - eight
9-dokuz - night
10-on - ten
11-on bir - eleven
12-on iki - twelve
13-on üç - thirteen
14-on dört fourteen
15-on beş - fifteen
16-on altı - sixteen
17-on yedi - seventeen
18-on sekiz - eighteen
19-on dokuz - nineteen
20-yirmi - twenty
21-yirmi bir - twenty-one
22-yirmi iki - twenty-two
23-yirmi üç - twenty-three
24-yirmi dört - twenty-four
25-yirmi beş - twenty-five
26-yirmi altı - twenty-six
27-yirmi yedi - twenty-seven
28-yirmi sekiz - twenty-eight
29-yirmi dokuz - twenty-nine
30-otuz - thirty
31-otuz bir - thirty-one
32-otuz iki - thirty-two
33-otuz üç - thirty-three
34-otuz dört - thirty-four
35-otuz beş - thirty-five
36-otuz altı - thirty-six
37-otuz yedi - thirty-seven
38-otuz sekiz - thirty-eight
39-otuz dokuz - thirty-nine
40-kırk - forty
41-kırk bir - forty-one
42-kırk iki - forty-two
43-kırk üç - forty-three
44-kırk dört - forty-four
45-kırk beş - forty-five
46-kırk altı - forty-six
47-kırk yedi - forty-seven
48-kırk sekiz - forty-eight
49-kırk dokuz - forty-nine
50-elli - fifty
51-elli bir - fifty-one
52-elli iki - fifty-two
53-elli üç - fifty-three
54-elli dört - fifty-four
55-elli beş - fifty-five
56-elli altı - fifty-six
57-elli yedi - fifty-seven
58-elli sekiz - fifty-eight
59-elli dokuz - fifty-nine
60-altmış - sixty
61-altmış bir - sixty-one
62-altmış iki - sixty-two
63-altmış üç - sixty-three
64-altmış dört - sixty-four
65-altmış beş - sixty-five
66-altmış altı - sixty-six
67-altmış yedi - sixty-seven
68-altmış sekiz - sixty-eight
69-altmış dokuz - sixty-nine
70-yetmiş - seventy
71-yetmiş bir - seventy-one
72-yetmiş iki - seventy-two
73-yetmiş üç - seventy-three
74-yetmi dört - seventy-four
75-yetmiş beş - seventy-five
76-yetmiş altı - seventy-six
77-yetmiş yedi - seventy-seven
78-yetmiş sekiz - seventy-eight
79-yetmiş dokuz - seventy-nine
80-seksen - eighty
81-seksen bir - eighty-one
82-seksen iki - eighty-two
83-seksen üç - eighty-three
84-seksen dört - eighty-four
85-seksen beş - eighty-five
86-seksen altı - eighty-six
87-seksen yedi - eighty-seven
88-seksen sekiz - eighty-eight
89-seksen dokuz - eighty-nine
90-doksan - ninety
91-doksan bir - ninety-one
92-doksan iki - ninety-two
93-doksan üç - ninety-three
94-doksan dört - ninety-four
95-doksan beş - ninety-five
96-doksan altı - ninety-six
97-doksan yedi - ninety-seven
98-doksan sekiz - ninety-eight
99-doksan dokuz - ninety-nine
100-yüz - A hundred
1000-bin - A thousand
1,000,000 - milyon – million
1,000,000,000-milyar - billion
ingilizce sayıların okununuşu - Video (ingilizce sayılar sesli dinle)

 

 ingilizce sayı okuma

İngilizce sayı sayma oyunları (ingilizce sayılar oyunu)

 İngilizce sayılar şarkısı (Çocuklar için)

 

13 thoughts to “İngilizce sayılar”

  1. Güzel, yararlı bir uygulama fakat sayı girildikten sonra çıkan yazı formatının, tamamının görünmesi sağlanabilirmi.Büyük olan sayılar haliyle uzun bir formata sahip olduklarından ok tutuşya ileri geri gidilmesi gerekiyor.
    Tek seferde sayının bütün hali yazı şeklinde görülürse daha kullanışlı olur.
    Kolay gelsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.