İngilizce Pasifler – Passive konu anlatımı

Bu yazıda, ingilizcede yer alan pasif, passive voice konusuna giriş konusu anlatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 


Eğer ortada bir eylem var ve bundan etkilenen 2 kısım varsa, bu noktada iki durumdan söz edebiliriz: aktif ve pasif
Eğer eylemi gerçekleştiren, cümlede özne ise, o zaman aktif kullanım söz konusudur. Eğer eylemden etkilenen, özne ise, o zaman da pasif kullanım söz konusudur.

Örnekleri inceleyelim:

Mrs Fatma cooks our meals.
Bu cümlede Fatma hanım yemekleri pişirmiştir. Cümlenin de öznesi konumunda olduğundan bu cümle aktif cümledir.
Our meals are cooked by Mrs Fatma.
Bu cümlede ise yemeklerin, Bayan Fatma tarafından pişirildiğini söylüyor. Cümlenin öznesi yemekler olduğundan pasif kullanım söz konusudur.

Somebody saw her in Belfast. Aktif Kullanım.
She was seen in Belfast. Pasif Kullanım.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

English is spoken in Australia.
This window was broken by your little boy.
Her clothes are made in Paris.
This book was written by my brother.
She was stopped by the police.