İngilizce Geniş Zaman – Simple Present Tense

İngilizce geniş zaman konu anlatımı cümle kalıpları örnek İngilizce Türkçe cümleler, soru cümleleri diğer ders notlarını bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Simple Present Tense Cümle Yapısı
Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı.
Örnek cümle: You sing. She sings.
Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil.
Örnek cümle: You do not sing.
Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.
Örnek cümle: Do you sing
Geniş zamanla ilgili 3 durumdan söz edebiliriz:
1. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız.
2. 3. tekil şahıslar için (he,she,it) esas fiile –s takısı, yardımcı fiile de –es ekleriz.
(yani 3. şahıslar için does yardımcı fiilini kullanırız.)
3. to be fiilinde yardımcı fiil kullanmayız. Soru ve olumsuz cümleler için bile geçerlidir bu.
Esas fiili like olan aşağıdaki örneklere bakalım:

	Özne			Yardımcı Fiil		Esas Fiil
+	I, you, we, they		 		like		coffee.
	He, she, it		 			likes		coffee.
-	I, you, we, they	do		not	like		coffee.
	He, she, it		does		not	like		coffee.
?	Do			I, you, we, they	like		coffee?
	Does			he, she, it	 	like		coffee?

Esas fiili to be olan bu örneklere bakalım. Herhangi bir yardımcı fiilin olmadığına dikkat edin:

 	Özne		Esas Fiil
+	I		am	 		French.
	You, we, they	are	 		French.
	He, she, it	is	 		French.
-	I	am	not			old.
	You, we, they	are		not	old.
	He, she, it	is		not	old.
?	Am		I	 		late?
	Are		you, we, they	 	late?
	Is		he, she, it	 	late?

Simple Present Tense’i hangi durumlarda kullanırız:
1. Kalıcı ve süreklilik arz eden durumlardan söz ederken:
Örnek cümle: Summer follows spring. Gases expand when heated.
2. Şu sıralar olan periyodik olayları aktarırken:
My sister works in a bank.
3. Alışkanlık haline getirilmiş eylemler:
I get up at 7. I sometimes stay up till midnight.
4. Geleceğe dönük referans verilen olaylar:
The concert begins at 7.30 next Friday evening.
5.Gözlemleri ve demeçleri, bildirileri aktarırken:
I hope so. It says here that… . I love you. I hate him.
6. Talimat verirken:
First you weigh the ingredients.
Bu derste Simple Present Tense-Geniş Zaman'ın genel kullanımından bahsettik.
Simple Present Tense'in diğer bazı kullanım alanları da vardır;
örneğin: if cümleleri ya da future=gelecek anlamına gelen durumlar. Bunları daha sonra öğreneceğiz.

One thought to “İngilizce Geniş Zaman – Simple Present Tense”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.