İngilizce dil bilme ve söyleneni anlama cümleleri

ingilizce dil bilme ve söyleneni anlama cümleleri

İngilizce dil bildiğinizi veya bilmediğinizi hem İngilizce hemde Türkçe cümlelerle ve telaffuzları belirtilmiştir.

 

 

 

 

İngilizce (Türkçe) konuşur musunuz? (Bilir misiniz?)
Do you speak English (Turkish)?
[du yu spi:k ingliş (tö:kiş)]
Evet, konuşurum. (Bilirim.)
Yes, I do.
[yes ay du]
Hayır, İngilizce konuşmam. (Bilmem.)
No, I don’t speak English.
[nou ay dount spi:k ingliş]
İngilizceyi biraz konuşurum.
I speak English a little.
[ay spi:k ingliş ı litıij
İngilizceyi anlayabilirim fakat konuşamam.
I can understand English but I can’t speak.
[ay ken andıstend ingliş bat ay ka:nt spi:k]
Anlıyor musunuz?
Do you understand?
[du yu andıstend]
Beni anlıyor musunuz?
Do you understand me?
[du yu andıstend mi]
Sizi anlamıyorum.
i don’t understand you.
[ay dount andıstend yu]
Herşeyi anlıyorum.
I understand everything.
[ay andıstend evriting]
Lütfen yavaş konuşunuz.
Please speak slowly.
[pli:z spi:k siouii]
Lütfen tekrarlayınız.
Please repeat.
[pli:z ripi:t]
Yavaş konuşursanız anlayabilirim.
I can understand if you speak slowly.
[ay ken andıstend if yu spi:k slouli]
Anlamadım.
I didn’t understand.
[ay didınt andıstend]
Bu ne demektir? (Anlamı nedir?)
What does this mean?
[wot daz dis mi:n]
Bu sözcüğün anlamı nedir?
What is the meaning of this word?
[wot iz di miming ov dis wö:d]
Bu sözcüğü nasıl telaffuz edersiniz?
How do you pronounce this word? [hau du yu prınauns dis wö:d]
Lütfen onu yazınız.
Please write it down.
[pli:z rayt it daun)
Lütfen hatalarımı düzeltiniz.
Please correct my mistakes.
[plkz kirekt may misteyks]
Hiç bir şey anlamadım.
I didn’t understand anything.
[ay didınt andıstend eniting]
İngilizce öğrenmek istiyorum.
I want to learn English.
[ay wont tu lö:n ingliş]
İngilizcemi ilerletmek istiyorum.
I want to improve my English.
[ay wont tu impru:v may ingliş]
Sizi anlıyorum.
I understand you.
[ay andistend yu]
İngilizceyi yeni öğreniyorum.
I am a beginner in English.
[ay em ı bigini in ingliş]
Okulda biraz İngilizce öğrendim.
I learnt some English at school.
[ay ltt:nt sam ingliş et sku:l]
Bir yıldır İngilizce öğreniyorum.
I have been learning English for one year.
[ay hev bi:n lö:ning ingliş fo: wan yir]
İngilizceniz iyidir.
Your English is good.
[yo: ingiiş iz gud]
Okuduğumu anlayabilirim.
I can understand what I read.
[ay ken andıstend wot ay ri:d]
Birtxz pratiğe ihtiyacım var.
I need some practice,
[ay ni:d sam prektis]

İngilizcem hakkında fikriniz nedir?
What is your opinion about my English?
[wot iz yo: opiniin ibaut may ingiiş]
Bana ne tavsiye edersiniz?
What do you recommend me?
[wot du yu rektmend ml]

sözcüğünün İngilizcesi nedir?
What is the English for the word .?
[wot iz di ingliş fo: dı wö:d]

 

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-dil-bilme-ve-soyleneni-anlama-cumleleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.