İngilizce bilmeceler

İngilizce bilmeceler ve Türkçe anlamları aynı şekilde Türkçe ve İngilizce cevaplarınıda bulabilirsiniz.

 

 

 

 

İngilizce bilmeceler ve Türkçeleri
İngilizce: Why did the student take a ladder to school?
Türkçe: Öğrenci okula neden merdiven götürdü?
İngilizce cevabı: Because he/she was going to high school!
Türkçe cevap: Çünkü yüksek okula gidiyordu.

İngilizce: What’s the most colorful state of U.S.A.?
Türkçe: Amerikanın en renkli eyaleti hangisidir?
İngilizce cevabı: Color-ado.
Türkçe cevap: Kolor -ado (color=renk)

İngilizce: Why didn’t the skeleton go to the dance?
Türkçe: İskelet neden dansa gitmemiş?
İngilizce cevabı: He didn’t have anybody to take.
Türkçe cevap: Götüreceği kimse yokmuş.

İngilizce: What do you call a dog with no legs?
Türkçe: Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın?
İngilizce cevabı: Why bother, he won’t come anyway.
Türkçe cevap: Ne gerek var, nasılolsa gelemeyecek.

İngilizce: What do you call a bear without an “ear”?
Türkçe: Kulaksız bir ayıya ne denir?
İngilizce cevabı: BBBBBBB
Türkçe cevap: B denir ( B- EAR)

İngilizce: What flowers have two lips?
Türkçe: Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?
İngilizce cevabı: Tulips
Türkçe cevap: Two - lips (tulip=lale)

İngilizce: A father and his son were in a car accident. The father died. The son was taken to the hospital. The doctor came in and said: I can’t do surgery on him, because he’s my son. Who was the doctor?
Türkçe: Bir baba ve oğlu kaza geçirdiBaba öldü.Oğul hastaneye götürüldü.Doktor geldi ve dediki :Ben onu ameliyat edem çünkü o benim oğlum.Doktor kimdi?
İngilizce cevabı: The doctor was his mother
Türkçe cevap: Doktor çoçuğun annesiydi.

İngilizce: Which is faster, heat or cold?
Türkçe: Hangisi daha hızlıdır , sıcak mı soğuk mu?
İngilizce cevabı: Heat, because you can catch a cold.
Türkçe cevap: Sıcak çünkü soğuk algınlığı seni yakalayabilir.(catch a cold= soğuk algınlığına yakalanmak)
İngilizce bilmeceler ve cevapları
İngilizce: Which room has no doors, no windows.
Türkçe: Hangi odanın hiç kapısı ve penceresi yoktur?
İngilizce cevabı: A mushroom.
Türkçe cevap: Mantar( Mush - room)

İngilizce: Which ‘BUS’ could cross the ocean?
Türkçe: hangi otobüs okyanusu geçebilir?
İngilizce cevabı: Columbus!
Türkçe cevap: Kristof Kolum- BUS

İngilizce: Why do birds fly south for the winter?
Türkçe: Kuşlar kışın niçin güney uçar?
İngilizce cevabı: Because it’s too far to walk.
Türkçe cevap: Çünkü yürünmeyecek kadar uzaktır.
İngilizce bilmece: Why did Mickey Mouse go to outer space?
Türkçesi: Miki mouse neden uzaya gitmiş?
İngilizce cevap: To find Pluto.
Türkçe cevabı: Pülütoyu bulmak için. (Pluto hem gezegen ismi hemde çizgi filmdeki köpeğin ismi)
İngilizce bilmece: What is the longest word?
Türkçesi:En uzun kelime nedir?
İngilizce cevap: Smiles. (Because there’s a mile between the first and the last letter.)
Türkçe cevabı: Smiles(gülümsemeler) Çünkü ilk harfi ile son harfi arasında bir mil ( mile) vardır. ( s-mile-s)
İngilizce bilmece: What’s the difference between electricity and lightening?
Türkçesi:Elektrikle yıldırım arasıdanki fark nedir?
İngilizce cevap: You don’t have to pay for lightening.
Türkçe cevabı: Yıldırım için para ödemezsin.
İngilizce bilmece: Where does a boxer who weighs 135 kilograms sit on a bus?
Türkçesi: Yüz otuz beş kilo gelen bir boksör otobüste nereye oturur?
İngilizce cevap: Wherever he wants to.
Türkçe cevabı: Nereye isterse.
İngilizce bilmece: What do you call a witch at the beach?
Türkçesi: Bir cadıya(witch) kumsalda ne dersin?
İngilizce cevap: A sandwich.
Türkçe cevabı: Sandiviç(sand = kum)
İngilizce bilmece: What’s got a wave but no sea?
Türkçesi: Neyin dalgası vardır ama denizi yoktur?
İngilizce cevap: My hair.
Türkçe cevabı: Saçımın.
İngilizce bilmece: What’s a minimum?
Türkçesi: Bir minumum nedir?
İngilizce cevap: A very small mother!
Türkçe cevabı: Ufak bir anne (mother=mum argoda)
İngilizce bilmece: Why can’t a bicycle stand on its own?
Türkçesi: Bir bisiklet kendi kendine neden ayakta duramaz.
İngilizce cevap: Because it’s two-tired (too tired)
Türkçe cevabı: Çünkü çok iki tekerleklidir (yorgundur).
( tired =tekerlekli be yorgun anlamına gelir)

3 thoughts to “İngilizce bilmeceler”

  1. güzel ama çok güldürücü ve şaşırtıcı değil ben sadece iki tane seçtim içinden güzellerinden

  2. bence biraz olsada güldrücü çünkü okadar uğraşmışlarki sadece bukadar güldürcü yapmışlar ama tabi bazılarına güldürcü gelmez tabi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.