İngilizce kendini tanıtma

İngilizce kendini tanıtma

Türkçe İngilizce kendini tanıtma bilgilerinin bulunduğu basit diyalog örnekleri yer almaktadır.

 

 

 

 

Adım Ahmet’tir.
My name is Ahmet,
[may neym iz ahmet]

Türküm.
I am Turkish.
[ay em tö:kiş]

AnkaralIyım.
I come from Ankara.
[ay kam from ankara]

….. yaşındayım.
I am years old.
[ay em yiız ould]

Ben bir öğrenci (doktor, öğretmen, işçi)yim.
I am a student (doctor, teacher, workman),
[ay em ı stiurdınt (doktı ti:çı wö:kmın)]

İstanbul’da oturuyorum.
I live in Istanbul.
[ay liv in Istanbul]

Bu oîelde kalıyorum.
I am staying at this hotel.
[ay em steying et dis houtel]

Tatillerimi burada geçiririm.
I spend my holidays here.
[ay spend may holideyz hii]
.
Ailem başka bir şehirde oturur.
My family lives in another town.
[may femli livz in inadı taun]

Bobam bir işçidir.
My father is a workman.
[may fardı iz ı wö:krmn]

Adınız nedir?
What is your name?
[wot iz yo: neym]

İngiliz misiniz?
Are you English?
|a: yu ingliş]

Nerelisiniz?
Where are you from?
[wei a: yu from]

Kaç yaşindasınız?
How o!d are you?
[hau ould a: yu]

Mesleğiniz nedir?
What is your profession?
[wot iz yo: prıfeşın]

İşiniz nedir?
What is your job?
[wot iz yo: cob]

Evliyim ve iki çocuğum var.
I am married, and I have two children,
[ay em merid end ay hev tu: çildrın]

Bir kızım ve iki oğlum var.
I have a daughter and two sons.
[ay hev ı do:tı end tu: sanz]

Evli değilim; anne ve babamla oturuyorum.
I am not married; I live with my parents.
[ay em not merid ay liv wid may peirints]

Karım bir öğretmen (hemşire, sekreter, ev kadını)dır.
My wife is a teacher (nurse, secretary, house wife).
[may wayf iz ı ti:çı (nö:s sekrıtıri hauswayf)]

Ben Müslümanım.
I am a Muslim.
[ay em i mazlim]

İki kız kardeşim ve iki erkek kardeşim var.
I have two sisters and two brothers.
[ay hev tu: sistiz end tu: bradiz]

Boyum 1 metre 70 santimetredir.
I am one metre seventy centimetres tall.
[ay em wan mi:ti sevinti sentimi:t«z toil]

Kahverengi gözlerim ve siyah saçım var.
I have brown eyes and black hair.
[ay hev braun ayz end blek hei]

Zevk aldığım şeyler spor, sinema, müzik ve yolculuk¬tur.
My hobbies are sports, cinema, music and travel¬ling.
[may hobi:z a: spo:ts sinimi miurzik end treviling]

İngiltere’de bir mektuplaşma arkadaşım var.
I have a pen-friend in England.
[ay hev i penfrend in inglınd]
,
Turistlere yardtm etmeyi severim.
I like helping tourists.
[ay layk helping tu:rists]

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-kendini-tanitma

4 thoughts to “İngilizce kendini tanıtma”

  1. Sağ olasın krdsm verdiğin bilgiler çok işime yaradı fakat babaanne büyükbaba hakkında da bilgi verseydin çok iyi olurdu

    TEŞEKKÜRLER…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.