İngilizce Zaman Cümleleri

ingilizce zaman cümleleri

İngilizce dilinde zaman ile ilgili soru ve zaman bildirme cümlelerinden oluşan diyalogların Türkçe anlamları ile örneklerini bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Saat kaç?
What time is it?

Saat kaç?
What is the time?

Saat üç (beş, dokuz,) dur.
It’s three (five, nine ) o’clock.

Saat hemen hemen ikidir.
It’s almost two o’clock.

Saat tam altıdır.
It’s just six o’clock.

Saat dördü beş geçiyor.
It’s five past four.

Saat yediye çeyrek var.
It’s a quarter to seven.

Saat dokuza on var.
It’s ten to nine.

Saat yarım.
It’s half past twelve.

Saat on ikiyi yirmi geçiyor.
It’s twenty past twelve.

Benim saatime göre yedi buçuk.
It’s half past seven by my watch.

Filim saat kaçta başlıyor?
What time does the film begin?

Saat yedide bütün dükkânlar kapanır.
All the shops close at 6even o’clock.

Dörtle beş arası evde yokum.
I’m not at home between four and five.

Yarım saate kadar (yarım saat içinde) döneceğim.
I’ll be back in half an hour.

Çok erken.
It’s too early.

Benim saatim ileri (geri).
My watch is fast (slow).

Dün öğleden sonra neredeydiniz?
Where were you yesterday afternoon?

Bu akşam sinemaya gideceğiz.
We’ll go to the cinema tonight.

Pazartesi çalışmağa başlıyorum.
I begin work on Monday.

Bu sabah hava çok kötüydü.
This morning the weather was awful.

Geçen pazar hastaydım.
I was sick last Sunday.

Gelecek çarşamba karım İngiltere’ye geliyor.
My wife is coming to England next Wendnesday.

Temmuz ayında İngiltere’ye gidiyorum.
I’m going to England in July.

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-zaman-cumleleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.