İngilizce Postane Diyalogları

İngilizce Türkçe postane diyalogları

Türkçe olarak hazırlanmış diyalog örnekleri ve bu cümlelerin İngilizce çeviri örnekleri ile kısa postane diyaloglarını bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Postane nerededir?
Where is the post-office?

En yakın postane nerededir?
Where is the nearest post-office?

Bir posta kutusu nerede bulabilirim?
Where can I find a letter-box?

Postane ne zamanlar açıktır?
When is the post-office open?

Bana mektup var mı?
Is there any mail for me?

İkişer peni’lik üç pul, lütfen.
Three, two penny stamps, please.

Lütfen bu mektubu tartar mısınız?
Will you please weigh this letter?

Zarfın üzerindeki pul yeterli mi?
Are the stamps on the envelope enough?

Para göndermek istiyorum.
I want to send money.

Dışarıya (yurt dışına) para göndermek istiyorum.
I want to send money abroad.

Bu paketi göndermek istiyorum.
I want to send this parcel.

Bu paketi Türkiye’ye göndermek istiyorum.
I want to send this parcel to Turkey.

Bu mektubu taahhütlü göndermek istiyorum.
I want to send this letter registered.

Bu mektubu uçakla göndermek istiyorum.
I want to send this letter by air mail.

Bu mektubu iadeli taahhütlü göndermek istiyorum.
I want to send this letter by return registered mail

Bir telgraf çekmek istiyorum.
I want to send a telegram.

Yurt dışına normal bir telgraf kaç para?
How much is an ordinary telegram abroad?

Yıldırım telgraf kaç para?
How much is a special telegram?

Nereden telefon edebilirim?
Where can I make a phone call?

Bu yakınlarda bir telefon kulübesi var mı?
Is there a telephone booth near here?

Lütfen …… numarayı bağlar mısınız?
Will you give me number …… please?

Bana telefon rehberini verir misiniz?
Will you give me the telephone directory? [wil yu giv mi di telifoun direktiri]

Alo, kiminle görüşüyorum?
Hello, who is it, please?

…… ile görüşebilir miyim?
Could I speak to ……?

Cevap yok.
There is no answer.

Hat (numara) meşgul.
The line (number) is busy.

https://blog.ingilizceceviri.org/ingilizce-postane-diyaloglari/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.