İngilizce Fikir Belirtme Cümleleri – Giving Opinions

İngilizce fikir belirtme cümleleri Türkçe karşılıkları ile birlikte hazırlanmıştır.

FİKİR BELİRTMEK / GIVING OPINIONS
… yı seviyor musunuz? Do you like… ? /du yu layk …/
… hakkında ne düşünüyorsunuz? What do you think of… ?
/wot du yu tink ov…/
… yı nasıl buluyorsunuz? How do you like…?
/haw du yu layk …/
Bunu sevdim. 1 like this, /ay layk dis/
Bunu sevmedim. 1 don’t like this, /ay dount layk dis/
Bunu tercih ederim. I’d prefer this, /ayd prifö: dis/
Futbolu çok severim. I’m very keen on football.
/aym veri ki:n on futbo:l/
Çikolataya pek düşkün değilim. I’m not very fond of chocolate.
/aym not veri fond ov çoklit/
Operayı pek sevmem. 1 don’t care much for opera.
/ay dount keı maç fo: opin/
Tabii. Of course.
İyi olur. That would be nice.
/det wud bi nays/
Memnuniyetle. With pleasure, /wid pleji/
İyi! Good./gud/
Çok isterim. I’d love to. /ayd lav tu/
İstemiyorum. 1 don’t want to. /ay dount wont tu/
Canım istemiyor. 1 don’t feel like it.
/ay dount fi:l layk it
Tamam. All right. /o:l rayt/
Pekiyi. All right. /o:l rayt/
Oldu! Okay! /oukey/
Hayır. No. /nou/
Olmaz. No. /nou/
Mümkün değil. Impossible, /imposıbıl/
Asla. Never, /nevi/
Henüz bilmiyorum. 1 don’t know yet.
/ay dount nou yet /
Sizinle tamamen hemfikirim. 1 quite agree with you.
/ay kwayt lgri: wit yu/
.’Aynı fikirde değilim. 1 don’t agree, /ay dount igri:/
Anlaştık. Agreed. /igri:d/
Belki. Perhaps, /piheps/
Olabilir. Maybe, /meybi/