İngilizce Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları

Aşağıdaki tabloda, ingilizce düzensiz sıfatları, Türkçe anlamlarını, comparative ve superlative karşılıklarını görüyorsunuz.

 

 

 

 

 

Sıfat                  Türkçesi      Comparative    Superlative
good/well         iyi                     better                       the best

evil/bad            kötü                 worse                        the worst

little/less          az                      lesser                        the least

much/many    çok                   more                         the most

old                       eski                  elder                          the eldest

old (düzenli)    eski                 older                          the oldest

far                        uzak                furher                        the furthest

far (düzenli)    uzak                farther                       the farthest

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.