İngilizce bilmeceler

İngilizce bilmeceler ve Türkçe anlamları aynı şekilde Türkçe ve İngilizce cevaplarınıda bulabilirsiniz.

 

 

 

 

İngilizce bilmeceler ve Türkçeleri
İngilizce: Why did the student take a ladder to school?
Türkçe: Öğrenci okula neden merdiven götürdü?
İngilizce cevabı: Because he/she was going to high school!
Türkçe cevap: Çünkü yüksek okula gidiyordu.

İngilizce: What’s the most colorful state of U.S.A.?
Türkçe: Amerikanın en renkli eyaleti hangisidir?
İngilizce cevabı: Color-ado.
Türkçe cevap: Kolor -ado (color=renk)

İngilizce: Why didn’t the skeleton go to the dance?
Türkçe: İskelet neden dansa gitmemiş?
İngilizce cevabı: He didn’t have anybody to take.
Türkçe cevap: Götüreceği kimse yokmuş.

İngilizce: What do you call a dog with no legs?
Türkçe: Bacakları olmayan bir köpeği nasıl çağırırsın?
İngilizce cevabı: Why bother, he won’t come anyway.
Türkçe cevap: Ne gerek var, nasılolsa gelemeyecek.

İngilizce: What do you call a bear without an “ear”?
Türkçe: Kulaksız bir ayıya ne denir?
İngilizce cevabı: BBBBBBB
Türkçe cevap: B denir ( B- EAR)

İngilizce: What flowers have two lips?
Türkçe: Hangi çiçeklerin iki dudağı vardır?
İngilizce cevabı: Tulips
Türkçe cevap: Two - lips (tulip=lale)

İngilizce: A father and his son were in a car accident. The father died. The son was taken to the hospital. The doctor came in and said: I can’t do surgery on him, because he’s my son. Who was the doctor?
Türkçe: Bir baba ve oğlu kaza geçirdiBaba öldü.Oğul hastaneye götürüldü.Doktor geldi ve dediki :Ben onu ameliyat edem çünkü o benim oğlum.Doktor kimdi?
İngilizce cevabı: The doctor was his mother
Türkçe cevap: Doktor çoçuğun annesiydi.

İngilizce: Which is faster, heat or cold?
Türkçe: Hangisi daha hızlıdır , sıcak mı soğuk mu?
İngilizce cevabı: Heat, because you can catch a cold.
Türkçe cevap: Sıcak çünkü soğuk algınlığı seni yakalayabilir.(catch a cold= soğuk algınlığına yakalanmak)
İngilizce bilmeceler ve cevapları
İngilizce: Which room has no doors, no windows.
Türkçe: Hangi odanın hiç kapısı ve penceresi yoktur?
İngilizce cevabı: A mushroom.
Türkçe cevap: Mantar( Mush - room)

İngilizce: Which ‘BUS’ could cross the ocean?
Türkçe: hangi otobüs okyanusu geçebilir?
İngilizce cevabı: Columbus!
Türkçe cevap: Kristof Kolum- BUS

İngilizce: Why do birds fly south for the winter?
Türkçe: Kuşlar kışın niçin güney uçar?
İngilizce cevabı: Because it’s too far to walk.
Türkçe cevap: Çünkü yürünmeyecek kadar uzaktır.
İngilizce bilmece: Why did Mickey Mouse go to outer space?
Türkçesi: Miki mouse neden uzaya gitmiş?
İngilizce cevap: To find Pluto.
Türkçe cevabı: Pülütoyu bulmak için. (Pluto hem gezegen ismi hemde çizgi filmdeki köpeğin ismi)
İngilizce bilmece: What is the longest word?
Türkçesi:En uzun kelime nedir?
İngilizce cevap: Smiles. (Because there’s a mile between the first and the last letter.)
Türkçe cevabı: Smiles(gülümsemeler) Çünkü ilk harfi ile son harfi arasında bir mil ( mile) vardır. ( s-mile-s)
İngilizce bilmece: What’s the difference between electricity and lightening?
Türkçesi:Elektrikle yıldırım arasıdanki fark nedir?
İngilizce cevap: You don’t have to pay for lightening.
Türkçe cevabı: Yıldırım için para ödemezsin.
İngilizce bilmece: Where does a boxer who weighs 135 kilograms sit on a bus?
Türkçesi: Yüz otuz beş kilo gelen bir boksör otobüste nereye oturur?
İngilizce cevap: Wherever he wants to.
Türkçe cevabı: Nereye isterse.
İngilizce bilmece: What do you call a witch at the beach?
Türkçesi: Bir cadıya(witch) kumsalda ne dersin?
İngilizce cevap: A sandwich.
Türkçe cevabı: Sandiviç(sand = kum)
İngilizce bilmece: What’s got a wave but no sea?
Türkçesi: Neyin dalgası vardır ama denizi yoktur?
İngilizce cevap: My hair.
Türkçe cevabı: Saçımın.
İngilizce bilmece: What’s a minimum?
Türkçesi: Bir minumum nedir?
İngilizce cevap: A very small mother!
Türkçe cevabı: Ufak bir anne (mother=mum argoda)
İngilizce bilmece: Why can’t a bicycle stand on its own?
Türkçesi: Bir bisiklet kendi kendine neden ayakta duramaz.
İngilizce cevap: Because it’s two-tired (too tired)
Türkçe cevabı: Çünkü çok iki tekerleklidir (yorgundur).
( tired =tekerlekli be yorgun anlamına gelir)

					

3 thoughts to “İngilizce bilmeceler”

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.