İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 5

REVISION

Şimdi biraz ara verip şu ana kadar öğrendiğimiz bütün dilbilgisini daha da ince olarak gözden geçirelim:

1. Belgisiz belirtici:

Tekil: a + sessiz harf (ya da yu sesi): a man, a girl, a house, a university an + sesli harf (telaffuz edilmeyen h harfi hariç): an animal, an umbrella, anhour Çoğul : Çoğullarda belgisiz belirtici kullanılmaz :

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 3

VOCABULARY

to answer cevap vermek a king krai
anything herhangi bir şey a passport pasaport
to ask sormak the police polis
a case vaka, olay slowly yavaş yavaş
to forget unutmak something bir şey
funny komik specially özellikle
to go on devam etmek to thank teşekkür etmek
to go past yanından geçmek through içinden
a head baş a ticket bilet
to hoot korna çalmak valuable değerli

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 2

VOCABULARY

allowed to izin var over üzerinde
a bank banka possible mümkün
beautiful güzel a pub(blic house) pub, bâr
a boat tekne a river nehir
a building bina round etrafında
a bus-stop otobüs durağı to row kürek çekmek
clean temiz so o yüzden
city kent splendid harika
did, didn’t yaptı, yapmadı a tour tur
to enjoy hoşlanmak to visit ziyaret
fine hoş, iyi was, were idi (t., ç.)
to get in girmek a way yol
a market-square pazar yeri a way in girmenin yolu
a meal yemek the weather hava
old yaşlı, eski to look görünmek

Devamını Oku

İngilizce Konu Anlatımı ve Notlar – 1

VOCABULARY

again yine midday öğleyin
an alarm-clock çalar saat a minute bir dakika
a.m. sabah nearly hemen hemen
another bir başka a night gece
a clock saat (eşya) o’clock saat (zaman)
a curtain perde to open açmak
early erken past geçe
an egg yumurta p.m. öğleden sonra
exactly tamı tamına to push itmek
a face surat to sleep uyumak
fast hız slow yavaş
to get up kalkmak to turn off kapatmak
to go to sleep uyumak unkind kırıcı
late geç to wake up uyanmak
later daha geç yesterday dün

Devamını Oku