35th LESSON — 35 nci İNGİLİZCE DERS

Dear Sirs,

I inform you that I am greatly interested in your books. Please let me have by return of post your ca­talogue.

I shall then let you have an order for the books desired also with a cheque for remittance.

Yours truly,

 

boss (bos) patron, catalogue (katalog) katalog, colleague (kol’ig) iş arkadaşı, enclose, to (tu in’kloz) iliştir­mek.

favourable (fevur’ebıl) uygun, elverişli, interested (interestıd) ilgili, invoice (in’vois) fatura, sample (sam’pıl) örnek, salary (sal’ari) ücret, job (cob) iş, ödev, hizmet, latest (le’test) en son.

liable (lay’ebıl) bağlı, reduce, to (tu ridius) indirmek, regret, to (tu rıgret) yerinmek, remittance (remit’ans) ödeme, rest, to (tu rest) dinlenmek, reply, to (tu riplay) cevap vermek.

require, to (tu ri’kuayr) iste­mek.

truly (tru’li) içten bağlılıkla, worry (uo’ri) merak, üzüntü, endişe.

 

Ticaret ve iş mektuplarında (Sayın Bay) karşılığı İngilizcede (Dear Sir) yahut (Gentleman) dır. O Her zamankinden çok, burada kısa cümleler pek gereklidir.
(1) Eğer bir çok kimselere birden hitap ediliyorsa, (Dear Sirs) veya (Gentlemen) kullanılır.

 

Bir yayınevinden kitap ısmarlamak maksadıyle katalog istemektesiniz.

I inform you that (size bildiriyorum ki) I am greatly interested in your books (kitaplarınızla çok ilgilendiğimi). Please let me have (lütfen bana yol­layınız) by return of post (ilk posta ile) your catalogue (kataloğunuz). I shall then let you have (o vakit size göndereceğim) an order (bir şipariş) for the books desired (istediğim kitaplar hakkında) also with a cheque (bir çek ile beraber) for remittance (tutarı karşılamak üzere).

Genel olarak, İngilizce ticaret mektupları (Yours truly), (Yours faithfully) (Very truly yours) ile biter.

Şimdi aşağıda verdiğimiz aynı mektubun cevabını inceleyiniz.

Dear Sir,

We lıave received your letter of the 12th March and enclose our lates catalogue- We have no doubt that you will find in there the books you require.

We await your order which will have otir best attention.

Yours faithfully,

 

I have written you on the 7th May. Size mayısın 7 sinde yaz­dım.
I await your favourable reply. Uygun cevabınızı bekliyorum.
We have received the goods. Mallan aldık.
Please let me have samples. Lütfen örnek gönderiniz.
I am sending you the invoice. Size faturayı gönderiyo­rum.
Your prices are very high. Fiyatlarınız çok yüksektir.
I regret I cannot reduce my prices Fiyatlarımı indiremiyece- ğim için müteesifim.

 

EGZERSİZ 58 — Bu dersteki cevap mektubunu Türkçeye çevirerek yazınız.

 

OKUMA:

Hasta yatan bir yardımcıya mektup:

Dear Mr. Erasal,

Even if you are away from the office for a few days, your are liable to orders from the boss. Here are the orders:

1   — Don’t worry about your job: it will be here when you come back.

2   — Don’t worry about your salary: it will be sent to you every week.

3   — Don’t worry about your work: five of your colleagues offered their kind services.

4   — Last order: you are to rest.

Further orders will be sent if necessary.

Very truly yours.

 

even if you are away: uzakta olsanız bile, you are liable to orders: emirlere bağlısınız, don’t worry: merak etmeyin — don’t worry about: …için üzülmeyin.

offered their kind services : gönüllü olarak işle­rinizi yapmağı teklif ettiler.

your are to rest: istirahat etmelisiniz, further orders: başka emirler.

 

 

Kıtalar — Continents
Europe Avrupa European Avrupali
yurop   yuropi’an  
Asia Asya Asiatic Asyali
egya   esiat’ik  
Africa Afrika African Afrikalı
af’rika   af’rikan  
America Amerika American Amerikalı
amer’ika   amer’ikan  
Australia Avustralya Australian AvustralyalI
os’tralya   ostra’lyan

 

Ülkeler – Countries

 

YURT: İÇİNDE YAŞIYANLAR: DİL:
Turkey—Türkiye Turk Turkish
törk’i törk törk’iş
England—İngiltere Englishman English
ing’land in’glişman in’gliş
France—Fransa Frenchman French
frans frenç’man frenç
Russia—Rusya Russian Russian
raş’a raş’an raş’an
Belgium—Belçika Belgian French-Vallon
bel’cyom bel’cyan frenç-vallon
Germany—Almanya German German
cörm’ani cör’man cör’man
Italy—İtalya Italian Italian
ital’i ital’yan ital’yan
Spain—İspanya Spaniard Spanish
speyn span’yard span’iş
Portugal—Portekiz Portuguese Portuguese
por’çyugal porçyugiz porçyugiz
Denmark—Danimarka Dane Danish
den’mark deyn den’iş
Norway—Norveç Norwegian Norwegian
nor’uey noruî’cyan noruî’cyan
Sweden—İsveç Swede Swedish
suid’en suîd suîd.’iş
Greece—Y unanistan Greek Greek
griss grîk grîk
Switzerland—İsviçre Swiss French-German
suit’zerland suis frenç-cör’man
Holland—Hollanda Dutchman Dutch
ho’land daç’man daç
Roumania—Rumanya Roumanian Roumanian
rum’enya rum’enyan rum’enyan
Austria—Avusturya Austrian German
os’trya os’tryan cör’man
Bulgaria—Bulgaristan Bulgarian Bulgarian
bul’garya bulga’ryan bulga’ryan
Egypt—Mısır Egytian Arabic
ecipt ecipt’,san arabik
Hungary—Macaristan Hungarian Hungarian
hön’gari hönge’ryan hönge’ryan
Poland—Polonya Pole Polish
Poland pol po’liş
China—Çin Chinese Chinese
çay’na çayniz çayniz
Japon—Japonya Japanese Japanese
çapan capaniz capaniz

http://blog.ingilizceceviri.org/35th-lesson-35-nci-ingilizce-ders

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.